Polski rynek usług transportu lotniczego w pozacenowym konkurencyjnym otoczeniu

Dariusz Tłoczyński

Abstract

The article presents the Polish air transport market in light of competitive processes. The issue is particularly important, as a result of technological advances, changes in the behavior and preferences of customers, passengers expect the extra services of a high standard of quality. Air carriers striving to achieve a competitive advantage introduce a range of services tailored to specific market segments. The market external and inside air carriers have to use different instruments of competition. The most important include: immediacy, availability and hours adapted to specific market segments. In the future will be cooperation between the operators of bus, rail and aircarriers to increase a impact catechment area.
Author Dariusz Tłoczyński KRT
Dariusz Tłoczyński,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsPolish market of air transport services in non-price competitive surroundings
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821
Issue year2016
No61
Pages39-54
Publication size in sheets1.7
Keywords in Polishtransport lotniczy, konkurencja, przewoźnik lotniczy, port lotniczy, przewoźnik kolejowy, przewoźnik autobusowy
Keywords in Englishair transport, competition, airports, train, bus
Abstract in PolishW artykule przedstawiono polski rynek usług transportu lotniczego w świetle procesów konkurencyjnych. Problematyka ta jest szczególnie istotna, gdyż w wyniku postępu technicznego, zmian w zachowaniach i preferencjach nabywców pasażerowie oczekują usług o wysokim standardzie jakościowym. Przewodnicy lotniczy, dążąc do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, wprowadzają szereg usług dodatkowych dostosowanych do wybranych segmentów rynku. Na rynku międzygałęziowym i wewnątrzgałęziowym przewodnicy są zmuszeni do stosowania zróżnicowanych instrumentów konkurencji. Do najważniejszych należy zaliczyć: bezpośredniość, dostępność i dogodne godziny dostosowane do wybranych segmentów rynku. W przyszłości nastąpi współpraca pomiędzy podmiotami autobusowymi, kolejowymi a lotniczymi celem zwiększenia obszaru oddziaływania portów lotniczych.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2184
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back