Organizacja procesu inwestycyjnego w zakładach ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych

Łukasz Dopierała

Abstract

This article presents the organization of the investment process by insurance companies within the framework of individual pension accounts and determines the consequences of applied solutions from the customers point of view. The study base on an overview of documents provided by insurance companies, such as: the general terms of insurance, cards of products, information brochures and annual reports on insurance capital funds. The results of research indicate that the externally managed capital funds are mostly offered by insurance companies. This allows for an offer extension, but also generally increases the management costs.
Author Łukasz Dopierała (FE / IIB)
Łukasz Dopierała,,
- Institute of International Business
Other language title versionsOrganization of the investment process by insurance companies within the framework of individual pension accounts
Pages145-155
Publication size in sheets0.5
Book Wieteska Stanisław, Czechowska Iwona Dorota (eds.): Granice finansów XXI wieku: bankowość i ubezpieczenia, 2017, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-83-8088-791-6, 231 p.
Keywords in Polishemerytura, ubezpieczenia, fundusze, IKE, proces inwestycyjny
Keywords in Englishpension, insurance, funds, IKE, investment process
Abstract in PolishW opracowaniu zaprezentowano sposób organizacji procesu inwestycyjnego w zakładach ubezpieczeń w ramach prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych oraz określono konsekwencje stosowanych rozwiązań z punktu widzenia oszczędzających na emeryturę. Przeprowadzone badania oparto o kwerendę dokumentów udostępnianych przez zakłady ubezpieczeń, takich jak: ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, prospekty informacyjne oraz sprawozdania roczne ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Zakłady ubezpieczeń oferują swoim klientom ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, z których większość zarządzana jest zewnętrznie. Umożliwia to udostępnienie szerszej oferty funduszy, ale z reguły zwiększa również koszty zarządzania ponoszone przez oszczędzających.
DOIDOI:10.18778/8088-791-6.12
URL http://hdl.handle.net/11089/23985
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 18-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?