Obraz wiary w Boga w wypowiedziach osób należących do różnych chrześcijańskich odłamów. Studium porównawcze

Magdalena Grabowska

Abstract

n/a
Author Magdalena Grabowska (FL / IALT)
Magdalena Grabowska,,
- Institute of Applied Linguistics and Translatology
Other language title versionsThe picture of faith in God according to the representatives of various Christian denominations: a comparison
Pages152-164
Publication size in sheets0.65
Book Matusiak-Kempa Iza, Naruszewicz-Duchlińska Alina (eds.): Idee i wartości w języku i kulturze, 2015, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ISBN 978-83-942720-0-5, 332 p.
Keywords in Polishchrześcijaństwo, ewangelikalizm, językowy obraz świata, katolicyzm, profil semantyczny, wiara
URL https://depot.ceon.pl/handle/123456789/8097
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-11-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back