Transport kombinowany kontenerów na Dolnej Wiśle

Krystyna Wojewódzka-Król , Ryszard Rolbiecki

Abstract

One of the methods of achieving sustainable transport development and implementing the climate policy is to increase the importance of inland waterway transport in combined transport. European trends in the use of inland waterways for transport purposes should form a model for problem-solving efforts undertaken in the hinterlands of the Vistula estuary’s sea ports. The sea ports of Gdańsk and Gdynia have a very large growth potential but their development may be impeded in the near future by transport in the hinterland. A possible solution to this problem is envisioned by a document adopted by the Council of Ministers in June 2016, entitled “Assumptions for the plans for the development of inland waterways in Poland in the years 2016-2020 from the perspective of the year 2030”. This document is the first to identify the need to improve the navigating conditions on this waterway. But there are fears that this objective will not be achieved due to a very large number of priorities and extensive investment works.
Author Krystyna Wojewódzka-Król (FE / DTP)
Krystyna Wojewódzka-Król,,
- Department of Transportation Policy
, Ryszard Rolbiecki (FE / DTP)
Ryszard Rolbiecki,,
- Department of Transportation Policy
Other language title versionsCombined transport of containers on the Lower Vistula
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No2
Pages37-47
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtransport kombinowany, transport wodny śródlądowy, zaplecze portów morskich, dolna Wisła
Keywords in Englishcombined transport, inland waterways, sea ports hinterland, lower Vistula
Abstract in PolishWzrost znaczenia transportu wodnego śródlądowego w przewozach kombinowanych musi być postrzegany nie tylko jako jeden ze sposobów realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu, ale także w szerszym kontekście realizacji polityki klimatycznej. W Europie Zachodniej przewozy kombinowane w transporcie wodnym śródlądowym przede wszystkim związane są z transportem kontenerów. W krajach tych przewozy te rozwijają się nie tylko na Renie, ale także innych drogach wodnych. W Europie Zachodniej transport wodny śródlądowy postrzegany jest jako wyjątkowo atrakcyjny w obsłudze zaplecza portów morskich, i choć pozycja żeglugi śródlądowej w portach morskich jest zróżnicowana, to szczególnie umacnia się w największych pod względem przeładunków kontenerów portach: Rotterdam, Hamburg, Antwerpia, Bremerhaven. Europejskie tendencje w zakresie wykorzystania śródlądowych dróg wodnych odpowiadają współczesnym wyzwaniom i powinny stanowić przykład zwłaszcza dla rozwiązań problemów na zapleczu portów morskich ujścia Wisły. Szansą na rozwiązanie tego problemu jest przyjęty w czerwcu 2016 r. przez Radę Ministrów dokument pt. „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. W dokumencie tym po raz pierwszy wskazano na celowość uzyskania znacznej poprawy warunków nawigacyjnych na Wiśle. Pojawiają się jednak obawy, że cel ten przy bardzo rozszerzonym zakresie priorytetów i prac inwestycyjnych, nie będzie zrealizowany.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/06/3_K_Wojewodzka-Krol_R.Rolbiecki_WG_2_2017_GM.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back