Pingwin czy orzeł? Społeczny charakter wiedzy na przykładzie kalifornijskiej Doliny Krzemowej

Bartosz Mika

Abstract

The article makes an attempt to systematize and add some points to the discussion on the economic success of the California Silicon Valley. The paper argues that the source of its prosperity lies in successfully overcoming three well-known economic problems: the innovator’s dilemma, Arrow’s paradox, and transaction cost. At the same time, using the concept of clusters and the specific example of the Silicon Valley, the article seeks to demonstrate limits of the theory of knowledge-based economy.
Author Bartosz Mika (FSS / IPSJ / DSPIE)
Bartosz Mika,,
- Division of Sociology of Public Issues and Economics
Other language title versionsPenguin or eagle? Social nature of knowledge as exemplified by the California Silicon Valley
Journal seriesStudia Krytyczne, ISSN , e-ISSN 2450-9078, (0 pkt)
Issue year2017
No4
Pages131-150
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishdylemat innowatora, koszty transakcyjne, Arrow, wiedza milcząca, klaster
Keywords in Englishinnovator's dilemma, transaction cost, Arrow, tacit knowledge, cluster
Abstract in PolishArtykuł jest próbą usystematyzowania i dodania pewnych wątków do dyskusji o sukcesie gospodarczym kalifornijskiej Doliny Krzemowej. W opracowaniu postawiona została teza mówiąca, że źródła owego sukcesu tkwią w skutecznym przezwyciężaniu trzech dobrze znanych w ekonomii problemów: dylematu innowatora, paradoksu Arrowa oraz kosztów transakcji. Jednocześnie używając koncepcji klastrów oraz konkretnego przykładu Doliny Krzemowej artykuł próbuje wykazać ograniczenia koncepcji gospodarki opartej na wiedzy.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5208dc86-ff76-48d0-8c10-ccba1d34c08a/c/StudiaKrytyczne_4_pouzupelnieniach_8_-134-153.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?