Procesy migracji wartości w polskim sektorze bankowym

Jędrzej Siciński

Abstract

This article presents value migration phenomenon with attempt to indicate its stage for polish banking sector. Study was based on banks which are listed on the Warsaw Stock Exchange. The general overview of literature gave the possibility to evaluate performance of selected value migration indicators – it was a crucial to perform own empirical study. Performed studies reveal that polish banking sector is in stabilization stage with likely symptoms of long-term value outflow. Character of computed statistic measures clearly shows that there is no inflow of new value to polish banking sector. Moreover, this paper contains an attempt to create expected business model of value-inflow oriented financial institution of the future.
Author Jędrzej Siciński (FM / DBE)
Jędrzej Siciński,,
- Department of Business Economics
Other language title versionsValue migration processes in the polish banking sector
Journal seriesBezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No2 (75)
Pages74-91
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishzarządzanie wartością, migracja wartości, bankowość, kreacja wartości, fintech
Keywords in Englishvalue based management, value migration, value, banking, value creation, fintech
Abstract in PolishW artykule przedstawiono istotę migracji wartości (ang. value migration) oraz podjęto próbę oznaczenia jej faz dla polskiego sektora bankowym. W tym celu wykorzystano zbiorowość banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przegląd literatury pozwolił na ocenę przydatności różnych technik pomiaru migracji wartości a następnie wybór optymalnej metody analizy danych dla badanych banków.dostępnych z punktu widzenia dostępnych danych a następnie jej aplikację empiryczną na wytypowaną zbiorowość banków. Interpretacja wyników wskazuje, że procesy migracji wartości w badanej grupie banków są co zasady typowe dla fazy stabilizacji z symptomami jej odpływu. Stwierdzone częstości i statystyki opisowe sugerują, że nie obserwuje się napływu nowej wartości do sektora bankowego w Polsce. Artykuł uwzględnia również aspekt spodziewanych kierunków przepływu wartości w sektorze bankowym. Wreszcie zawiera zarys modelu biznesowego instytucji finansowej przyszłości, do której wartość będzie prawdopodobnie napływać.
DOIDOI:10.26354/bb.4.2.75.2019
URL https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpbank2.2019.5.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?