Zaangażowanie i partycypacja finansowa - fundamenty kształtowania wysokiej motywacji pracowników we współczesnej przestrzeni organizacyjnej

Tomasz Kawka

Abstract

This article describes the fundamental determinants of the formation of highly motivated employees in a changing paradigm of the work in a context of the new economy. Description of these changes is based on evolution of the motivating models to employees towards the management by commitment. It is assumed that one of the most important factors shaping the modern approach to HRM should be a participatory system of motivation and compensation. Financial participation and management by commitment make more flexible and allow you to monitor the rational management of wage costs. This ensures that potentially self‑financing system to pay employees who are interested in the best possible job performance. It is proposed a gradual increase in the share of these tools as a source of empowerment, and thus stimulate the involvement of employees, and for an increase of their autonomy and responsibility for the results of their own work.
Author Tomasz Kawka (FM / IOM / DPM)
Tomasz Kawka,,
- Division of Personnel Management
Other language title versionsCommitment and finacial participation - foundation of developing high motivation of employees within an organisation
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2017
No1 (43)
Pages27-39
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzaangażowanie, empowerment, kapitał ludzki, nowa gospodarka, motywowanie, partycypacja
Keywords in Englishcommitment, empowerment, human capital, new economy, motivation, participation
Abstract in PolishW niniejszym artykule przedstawiono podstawowe determinanty kształtowania wysokiej motywacji pracowników w warunkach zmieniającego się paradygmatu pracy w nowej gospodarce. Zaprezentowano w nim ewolucję modeli motywowania pracowników w kierunku modelu zarządzania przez zaangażowanie. Przyjęto założenie, iż jednym z najważniejszych czynników kształtującym nowoczesne podejście do ZZL powinien być partycypacyjny system motywowania i wynagradzania. Partycypacja finansowa i zarządzanie przez zaangażowanie pozwalają bowiem uelastycznić i monitorować racjonalne gospodarowanie kosztami płac. Tym samym zapewnia to potencjalnie samofinansowanie się systemu opłacania pracowników, którzy są zainteresowani, aby jak najlepiej pracować. Postuluje się stopniowe zwiększanie udziału tych narzędzi jako źródła empowermentu, a tym samym pobudzanie zaangażowania pracowników oraz wzrostu ich autonomii i odpowiedzialności za efekty własnej pracy.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.7735
URL https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=143905
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-05-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?