Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

Maria Jastrzębska

Abstract

The aim of this paper is to analyse reasons and effects of running up debts by local government units in shadow banking system and competences of supervision and control central organs in order to counteract such a debt. The main method to discuss the chosen topic is descriptive method. The article focus mainly on identification of existing in practice, reasons and effects of running up debts by local government units in shadow banking system and competences of regional accounting chambers, Supreme Audit Office, Prime Minister, voivodship governors, Parliament to counteract running up such a debt. In the article were formulated some recommendations in the field of changing law regulations as: introduction of prohibition for local government units to take a loan in shadow banking system; increasing competencies, especially of regional accounting chambers, in order to prevent local government units from excessive debt and to announce bankruptcy of highly indebted local government unit.
Author Maria Jastrzębska (FM / DFFR)
Maria Jastrzębska,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsLocal government units running up debts in shadow banking system - reasons, effects, counteracting
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2016
No125
Pages187-200
Publication size in sheets15
Keywords in Polishzadłużenie, parabanki, jednostki samorządu terytorialnego
Keywords in Englishindebtedness, shadow banking, local government-units
Abstract in PolishCelem artykułu jest przeprowadzenie oceny przyczyn i skutków zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach oraz możliwości przeciwdziałania takiemu zadłużeniu. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej. W artykule zidentyfikowano występujące w praktyce przyczyny i skutki zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach, jak również kompetencje regionalnych izb obrachunkowych, NIK, premiera, wojewodów, Sejmu w zakresie przeciwdziałania takiemu zadłużeniu. Zalecono: zaostrzenie regulacji prawnych w zakresie wyboru pożyczkodawcy/kredytodawcy przez jednostkę samorządu terytorialnego; zwiększenie kompetencji organów nadzoru i kontroli w celu zapobiegania i ograniczania jednostce samorządu terytorialnego podejmowania działań skutkujących wejściem w spiralę zadłużenia; wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających postawienie niewydolnej pod względem finansowym jednostki samorządu terytorialnego w stan upadłości. Wskazano przede wszystkim niedoskonałości obowiązujących regulacji prawnych, stwarzające władzom samorządowym możliwości nadmiernego i nieodpowiedzialnego zadłużania się i ograniczające kompetencje organów nadzoru i kontroli przeciwdziałania takiemu zadłużeniu.
DOIDOI:10.18276/epu.2016.125-15
URL http://www.wzieu.pl/zn/epu/125/epu_125.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back