Wielokryterialna ocena projektów bezwarunkowego dochodu podstawowego i gwarantowanego zatrudnienia

Mariusz Baranowski , Bartosz Mika

Abstract

n/a
Autor Mariusz Baranowski
Mariusz Baranowski
-
, Bartosz Mika (WNS / IFSiD / ZSSPiG)
Bartosz Mika
- Zakład Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki
Inne wersje tytułuMulti-Criteria evaluation of unconditional basic income and employment guarantee programmes
Tytuł czasopisma/seriiPraktyka Teoretyczna, ISSN , e-ISSN 2081-8130, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (24)
Paginacja39-67
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.4
Słowa kluczowe w języku polskimpaństwo dobrobytu, pełne zatrudnienie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, transfery gotówkowe
Słowa kluczowe w języku angielskimwelfare state, full employment, poverty, social exclusion, cash transfer
DOIDOI:10.14746/prt.2017.2.2
URL http://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/download/8897/8676
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót