Audytorzy w japońskim modelu nadzoru korporacyjnego

Magdalena Jerzemowska

Abstract

Japanese auditors have a unique position and power that varies depending on the governance structure chosen by corporations. In Japan, large corporations can have one of three governance structures: a board of statutory auditors that cooperates with the board of directors, a board of directors that has three committees (audit, nomination and remuneration) and a board of directors with a supervisory committee. The research problem assessed in this paper is how the relative position, power and obligations of auditors varies in each of the three corporate governance structures, taking account of the hierarchical nature of corporate culture in Japan. The paper begins by explaining how the introduction of new laws led to auditors acquiring specialist qualifications and playing a more important role in corporations. It then analyses the provisions of relevant legal acts and the literature on Japanese corporate governance and auditors. The position and power of auditors in each structure is assessed, and attention is paid to the difficulties encoun-tered by the adoption of U.S.-style regulations in this area. The comparative analysis shows that in each of these structures there has been a strengthening of the status of auditors, which has increased their influence. The paper contributes to a reduction of the cognitive gap existing in the Polish literature concerning Japa-nese auditors.
Author Magdalena Jerzemowska (FM / DCF)
Magdalena Jerzemowska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsAuditors in the Japanese model of corporate governance
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol157 (101)
Pages35-60
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishnadzór korporacyjny, model, regulacje, audytorzy
Keywords in Englishcorporate governance, model, regulations, auditors
Abstract in PolishW japońskich korporacjach audytorzy mają specyficzną pozycję i uprawnienia zależne od struktury nadzorczej wybranej przez spółkę. Duże spółki mogą adaptować jedną z trzech takich struktur, a mianowicie radę audytorów statutowych kooperującą z radą dyrektorów, radę dyrektorów z trzema komitetami (audytu, nominacji i wynagrodzeń) oraz spółkę z komitetem nadzoru. Celem artykułu jest pokazanie roli audytorów w każdej z tych trzech struktur nadzoru korporacyjnego przy uwzględnieniu hierarchiczności typowej dla japońskiej kultury korporacyjnej i kierunku ich zmian. Problemem badawczym jest porównanie pozycji i uprawnień audytorów w każdej z tych trzech struktur nadzorczych. Dla jego eksploracji zastosowano analizę zapisów adekwatnych regulacji (metodę dogmatyczno-prawną) oraz literatury dotyczącej japońskiego nadzoru korporacyjnego i audytorów (analizę porównawczą). Artykuł rozpoczyna krótki opis etapów rozwoju japońskiego nadzoru korporacyjnego. Następnie przedstawiono trzy struktury nadzorcze, które mogą być wybierane przez japońskie korporacje omawiając pozycję i uprawnienia audytorów w każdej z nich, jak też zwrócono uwagę na trudności, jakie napotyka implementacja amerykańskich wzorców w tym obszarze. Analiza pokazuje, że kolejne nowelizacje prawa wpływają na wzmacnianie statusu i pozyskiwanie profesjonalnych kwalifikacji przez audytorów powodując, że stają się oni coraz ważniejszym ogniwem japońskiego nadzoru korporacyjnego. Artykuł przyczynia się do pomniejszenia luki poznawczej istniejącej w polskim piśmiennictwie dotyczącej japońskich audytorów.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.0754
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187266
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?