Ocena adekwatności podziału środków pieniężnych na finansowanie usług zdrowotnych opartego na algorytmie z punktu widzenia efektywności dysponowania funduszami przez oddziały wojewódzkie NFZ

Sebastian Susmarski

Abstract

The aim of the article is to present problem with effectiveness of management of public funds spending on health. The subjects of the study were regional branches of National Health Funds, and the size of the planned costs of health services, the amount of exceedances and the selected demographic indicators. The time range was 2015. The spatial range included all voivodships in Poland. In the process of assessing the effectiveness of spending funds by NFZ branches, the method of estimation by matching was used. The obtained results show that regardless of the number of patients treated for 10,000, the number of doctors and hospitals, 5 NFZ branches (mazowiecki, wielkopolski, małopolski, śląski, łódzki) receive significantly higher funds for financing health services.The purpose of the article is to present a new model of allocation of public funds dedicated for health care services based on efficiency. The author used the estimation by matching method to present his findings.
Author Sebastian Susmarski (FM/KBiF)
Sebastian Susmarski,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsAdequacy estimation of financing health care based on algorithm versus efficiency of the regional branches of Polish NHS
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No532
Pages337-345
Publication size in sheets0.60
Keywords in Polishochrona zdrowia, finanse, efektywność, NFZ
Keywords in EnglishNational Health Fund, financial policy, efficiency, effectiveness, special purpose funds
Abstract in PolishCelem artykułu jest wykazanie braku adekwatności dotychczasowego podziału środków na finansowanie usług zdrowotnych opartego na algorytmie, biorąc pod uwagę miary efektywności. Podmiotem badania były poszczególne OW NFZ, zaś jego przedmiotem: wielkość planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych, wysokość kwoty przekroczeń oraz wybrane wskaźniki demograficzne. W procesie oceny efektywności wydatkowania środków przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ wykorzystano metodę estymacji przez dopasowanie. Otrzymane wyniki estymacji świadczą, iż niezależnie od liczby leczonych na 10 tys., liczby lekarzy oraz szpitali, 5 oddziałów NFZ (mazowiecki, wielkopolski, małopolski, śląski, łódzki) otrzymuje istotnie wyższe środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie, biorąc pod uwagę świadczenia pozaumowne, różnice nie są istotne.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.532.32
URL https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97765/edition/58371
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?