Płeć psychologiczna i wiek jako determinanty nadziei na sukces menedżerek i menedżerów

Mariusz Lipowski , Małgorzata Lipowska , Zdzisław Nieckarz , Sylwia Celińska-Nieckarz , Natasza Kosakowska-Berezecka

Abstract

n/a
Author Mariusz Lipowski
Mariusz Lipowski,,
-
, Małgorzata Lipowska (FSS / IPsych / DIPGP)
Małgorzata Lipowska,,
- Division of Intercultural Psychology and Gender Psychology
, Zdzisław Nieckarz (FSS / 7400 / WPBR)
Zdzisław Nieckarz,,
- Workshop - Psychology of Business Research
, Sylwia Celińska-Nieckarz
Sylwia Celińska-Nieckarz ,,
-
, Natasza Kosakowska-Berezecka (FSS / IPsych / DIPGP)
Natasza Kosakowska-Berezecka,,
- Division of Intercultural Psychology and Gender Psychology
Other language title versionsPsychological gender and age of female and male managers as determinants of hope for success
Journal seriesPrzegląd Psychologiczny, ISSN 0048-5675, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol57
No3
Pages395-407
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmęskość, kobiecość, psychologia zarządzania, przywództwo, nadzieja na sukces
Keywords in Englishmasculinity, feminity, management, leadership, hope for success
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 20-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiWersja w języku angielskim s. 409-421
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back