Głos w dyskusji nad nową postacią tymczasowego aresztowania. Problematyka wniosku o zabezpieczenie postępowania w sprawie uznania osoby za stwarzającą zagrożenie

Bartosz Kędzierski

Abstract

In the article the author describes a problems with civil protective proceeding adopted to postpenal quasipreventive measures regulated by The Act about mental disordered people who are dangerous for society. In author’s opinion the present judicial practice where using of protective isolation on civil rules is acceptable in the light of general legal rules, is unconstitutional. The „civil isolation” has the same basis like temporary arrest regulated by criminal procedure code.
Author Bartosz Kędzierski (FLA/DMCLC)
Bartosz Kędzierski,,
- Department of Material Criminal Law and Criminology
Other language title versionsDiscusion on the introduction of a new type of temporary arrest. Problems with motion requesting security for a claim in case of aplication of quasi- preventive postpenal measures dedicated for extremely dangerous offenders
Journal seriesHumanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka, ISSN 2082-971X, (B 6 pkt)
Issue year2017
No1 (20)
Pages85-97
Publication size in sheets0.60
Keywords in Polishizolacja postpenalna, postępowanie zabezpieczające, tymczasowe aresztowanie
Keywords in Englishpostpenal isolation, protective proceeding, temporary arrest
Abstract in PolishW niniejszym tekście poruszono problematykę stosowalności środka polegającego na zabezpieczeniu postępowania o uznanie danej osoby za stwarzającą zagrożenie. Według opinii autora praktyka sądowa, zakładająca stosowanie przepisów prawa cywilnego w tym art. 755 k.p.c., jest niezgodna z normami konstytucyjnymi. Pod wieloma względami czasowa izolacja w trakcie postępowania o uznanie danej osoby za stwarzającą zagrożenie jest podobna do środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Dowolność kształtowania zabezpieczenia na gruncie postępowania cywilnego oraz omijanie zasad gwarancyjnych prawa represyjnego nie mogą zostać zaakceptowane i muszą przełożyć się na modyfikację obecnych przepisów.
URL http://www.humanrights.com.pl/download/HZN%2020(2017).pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?