Elastyczność a spójność modeli biznesowych - ujęcie relacyjne

Jacek Rybicki , Emilia Dobrowolska

Abstract

In the article authors analyzed an issue of the optimization between a business model cohesion and it's flexibility, in order to hold long-time adaptability in changing conditions of competition and cooperation. They pointed at the simultaneous influence of the cohesion and the flexibility of the model on it's market competitiveness, the development potential and the stability of relations forming it. A modified Osterwalder's business model became a base of deliberations. The stability of relations appearing in the business model to a large extent depends on the proportion of appropriating and the protection of the customer value, enterprise values and the value for partners, forming the web of the relation. In the next part of the article the conception of dynamic abilities were presented as a useful method in holding the proper balance between the flexibility and the cohesion of business models.
Author Jacek Rybicki (FM / IOM / DSM)
Jacek Rybicki,,
- Division of Strategic Management
, Emilia Dobrowolska (FM / IOM / DSM)
Emilia Dobrowolska,,
- Division of Strategic Management
Other language title versionsFlexibility versus cohesion of a business model - relational approach
Journal seriesStudia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, ISSN 1897-7480, (B 7 pkt)
Issue year2017
No24
Pages61-75
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishmodel biznesu, elastyczność, spójność, dopasowanie dynamiczne, sieć biznesowa
Keywords in Englishbusiness model, flexibility, cohesion, dynamic fit, business network
Abstract in PolishW artykule przeanalizowano zagadnienie optymalizacji spójności modelu biznesowego przy jednoczesnej optymalizacji jego elastyczności, w celu utrzymania zdolności adaptacyjnych w zmieniających się warunków konkurencji i współpracy. Wskazano na jednoczesny wpływ spójności i elastyczności modelu na jego konkurencyjność rynkową, możliwości rozwojowe i stabilność relacji go tworzących. Podstawą rozważań stał się zmodyfikowany model biznesu, autorstwa Osterwaldera. Stabilność relacji występujących w modelu biznesowym w dużym stopniu zależy od proporcji zawłaszczania i ochrony wartości dla klienta, wartości dla przedsiębiorstwa i wartości dla partnerów, tworzących sieć relacji. Wychodząc od dynamiki modelu biznesowego przedsiębiorstwa, w dalszej części artykułu przedstawiono koncepcje dynamicznych zdolności, która może być pomocna w jednoczesnym utrzymywaniu elastyczności i spójności modeli.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2019-08-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back