"Iconologia" as an alternative look at the education of people with hearing impairments

Anna Mallek-Bojke , Marta Pięta

Abstract

This article discusses the aspect of educating people with hearing impairments in the perspective of alternative teaching methods sought for such students. The authors have analyzed the assumptions of the main models of education of students with hearing impairments implemented in the Polish education system; themost important issues, problemareas and potential solutions. They have also begun to reflect on the educational potentials that museum education can bring in the education of these students. In the context of the proposed solutions, they present an interdisciplinary educational project inspired by iconology, the field of art history that supports universal nonverbal communication and a modern model of the participatory museum.
Autor Anna Mallek-Bojke (WNS / IPed)
Anna Mallek-Bojke
- Instytut Pedagogiki
, Marta Pięta (WNS / IPed / ZPSiR)
Marta Pięta
- Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji
Inne wersje tytułu"Ikonologia" czyli alternatywne spojrzenie na edukację osób z niepełnosprawnością słuchową
Tytuł czasopisma/seriiForum Oświatowe, ISSN 0867-0323, (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Tom30
Nr2 (60)
Paginacja153-165
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimuczeń, niepełnosprawność słuchowa, edukacja, muzeum, ikonologia, partycypacja
Słowa kluczowe w języku angielskimstudent, hearing impairments, education, museum, iconology, participation
Streszczenie w języku polskimNiniejszy artykuł porusza aspekt edukacji osób z niepełnosprawnością słuchową w perspektywie poszukiwanych alternatywnych metod nauczania tej grupy uczniów. Autorki dokonały tu analizy założeń głównych modeli edukacji uczniów z uszkodzeniami słuchu realizowanych w Polskim systemie kształcenia: specjalnego i integracyjnego, najważniejszych jej kwestii, obszarów problemowych oraz kierunków zmian i potencjalnych rozwiązań. Autorki podjęły tu również refleksję nad możliwościami edukacyjnymi, jakie w nauczanie osób z uszkodzeniami słuchu wnieść może edukacja muzealna, która jest traktowana marginalnie w systemie kształcenia. W kontekście proponowanych rozwiązań autorki przedstawiają interdyscyplinarny projekt edukacyjny, czerpiący inspiracje z ikonologii, dziedziny historii sztuki wspierającej uniwersalną komunikację niewerbalną oraz z nowoczesnego modelu muzeum partycypacyjnego.
URL http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/download/547/412
Języken angielski
LicencjaInny; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 28-10-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?