"Iconologia" as an alternative look at the education of people with hearing impairments

Anna Mallek-Bojke , Marta Pięta

Abstract

This article discusses the aspect of educating people with hearing impairments in the perspective of alternative teaching methods sought for such students. The authors have analyzed the assumptions of the main models of education of students with hearing impairments implemented in the Polish education system; themost important issues, problemareas and potential solutions. They have also begun to reflect on the educational potentials that museum education can bring in the education of these students. In the context of the proposed solutions, they present an interdisciplinary educational project inspired by iconology, the field of art history that supports universal nonverbal communication and a modern model of the participatory museum.
Author Anna Mallek-Bojke (FSS / IE)
Anna Mallek-Bojke,,
- Institute of Education
, Marta Pięta (FSS / IE / DSPSR)
Marta Pięta,,
- Division of Social Pathology and Social Rehabilitation
Other language title versions"Ikonologia" czyli alternatywne spojrzenie na edukację osób z niepełnosprawnością słuchową
Journal seriesForum Oświatowe, ISSN 0867-0323, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol30
No2 (60)
Pages153-165
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishuczeń, niepełnosprawność słuchowa, edukacja, muzeum, ikonologia, partycypacja
Keywords in Englishstudent, hearing impairments, education, museum, iconology, participation
Abstract in PolishNiniejszy artykuł porusza aspekt edukacji osób z niepełnosprawnością słuchową w perspektywie poszukiwanych alternatywnych metod nauczania tej grupy uczniów. Autorki dokonały tu analizy założeń głównych modeli edukacji uczniów z uszkodzeniami słuchu realizowanych w Polskim systemie kształcenia: specjalnego i integracyjnego, najważniejszych jej kwestii, obszarów problemowych oraz kierunków zmian i potencjalnych rozwiązań. Autorki podjęły tu również refleksję nad możliwościami edukacyjnymi, jakie w nauczanie osób z uszkodzeniami słuchu wnieść może edukacja muzealna, która jest traktowana marginalnie w systemie kształcenia. W kontekście proponowanych rozwiązań autorki przedstawiają interdyscyplinarny projekt edukacyjny, czerpiący inspiracje z ikonologii, dziedziny historii sztuki wspierającej uniwersalną komunikację niewerbalną oraz z nowoczesnego modelu muzeum partycypacyjnego.
URL http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/download/547/412
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?