Aretologiczna interpretacja (chrześcijańskiej) wiary religijnej

Paweł Pijas

Abstract

I argue that an aretaic model is apt for (Christian) religious faith. I begin with a presentation of two rival and radical models of faith present in philosophy of religion, which I label as, respectively, “intellectual” and “anti-intellectual” model. Then, I try to show some essential characteristics of faith that are ignored by these models, which results in a serious theoretical difficulty for philosophy of religion. I present the aretaic model as a convincing alternative, using Julia Annas’ developmental theory of virtue and some other conceptual tools provided by representatives of contemporary virtue ethics. The core of the argumentation presumes that religious faith and morality are similar, thus also the issues of philosophy of religion and ethics are similar.
Autor Paweł Pijas (WNS / IFSiD / ZHFSŚiN)
Paweł Pijas
- Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej
Inne wersje tytułuAretological interpretation of the (Christian) religious faith
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685, e-ISSN 2450-002X, (N/A 40 pkt)
Rok wydania2019
Tom67
Nr1
Paginacja97-118
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.05
Słowa kluczowe w języku polskimwiara, filozofia religii, cnota, Julia Annas
Słowa kluczowe w języku angielskimfaith, philosophy of religion, virtue, Julia Annas
Streszczenie w języku polskimW artykule argumentuję, że model aretologiczny jest trafnym modelem (chrześcijańskiej) wiary religijnej. Rozpoczynam od przedstawienia dwóch konkurencyjnych i skrajnych modeli obecnych w filozofii religii, które określam jako model intelektualistyczny i antyintelektualistyczny. Następnie staram się pokazać pewne podstawowe własności fenomenu wiary religijnej, które są przez te modele ignorowane, co stanowi poważną trudność teoretyczną dla całej filozofii religii. Przedstawiam model aretologiczny jako możliwą alternatywę, bazując na rozwojowej (developmental) teorii cnoty autorstwa Julii Annas i innych narzędziach wypracowanych przez przedstawicieli współczesnej etyki cnót. Trzon argumentacji zakłada podobieństwo wiary religijnej i moralności, a przez to problematyki filozofii religii i etyki.
DOIDOI:10.18290/rf.2019.67.1-6
URL https://ojs.tnkul.pl/index.php/rf/article/view/554/445
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?