Dysfunkcyjność państw afrykańskich a poziom bezpieczeństwa zdrowotnego ich mieszkańców. Próba analizy zależności

Margot Stańczyk-Minkiewicz

Abstract

Bardzo często, kiedy w dyskursie publicznym analizie poddaje się poziom i skalę bezpieczeństwa człowieka, na plan pierwszy wysuwa się „bezpieczeństwo zdrowotne” tegoż. Wynika to przede wszystkim z faktu, że na wszelkiego rodzaju rozwój (zarówno w skali globalnej, kontynentalnej, państwowej, regionalnej czy jednostkowej) diametralny wpływ ma właśnie zdrowie człowieka. Niestety wpływ na nie ma nierzadko szereg czynników niezależnych od niego samego. Warunków, zarówno jego zagwarantowania, jak i niedostatku szukać należy w przyczynach politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych, demograficznych, czy też stanu środowiska naturalnego. Jakość i poziom zdrowia człowieka, zarówno w kontekście społecznym, jak i publicznym, uzależnione będą w takim samym stopniu od postępujących stale procesów globalizacyjnych, które przenikają dzisiaj do każdej płaszczyzny życia jednostki, jak i od sytuacji państwa, w którym dana jednostka funkcjonuje. W poniższym artykule autorka podejmuje próbę analizy zależności pomiędzy skalą dysfunkcyjności państwa a poziomem bezpieczeństwa zdrowotnego jego obywateli. W jej opinii, słabość administracji państwowej, korupcja, nepotyzm, ubóstwo, analfabetyzm, bezrobocie etc., tak charakterystyczne dla państw „dysfunkcyjnych – wrażliwych”, to główne przyczyny problemów „bezpieczeństwa zdrowotnego”. Obszar badań stanowić będzie kontynent afrykański, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Subsaharyjskiej, ponieważ skupia on w swoim regionie najwięcej państw dysfunkcyjnych w skali globu.
Autor Margot Stańczyk-Minkiewicz (WNS/IPol/ZSM)
Margot Stańczyk-Minkiewicz
- Zakład Stosunków Międzynarodowych
Inne wersje tytułuDisfunkcionnality of African states and the level of health security of their inhabitants
Tytuł czasopisma/seriiCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr15
Paginacja479-497
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,90
Słowa kluczowe w języku polskimbezpieczeństwo zdrowotne, prawa człowieka, państwa dysfunkcyjne, ubóstwo, niedożywienie, dysproporcje społeczne, Afryka Subsaharyjska
Słowa kluczowe w języku angielskimhealth security, human rights, dysfunctional states, poverty, undernourishment, social disproportions, Subsaharian Africa
DOIDOI:10.15804/cip201730
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/4101/3423
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Stanczyk_Minkiewicz_Margot_Dysfunkcyjnosc_panstw_ 2017.pdf Stanczyk_Minkiewicz_Margot_Dysfunkcyjnosc_panstw_ 2017.pdf 3,66 MB
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 30-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?