Dysfunkcyjność państw afrykańskich a poziom bezpieczeństwa zdrowotnego ich mieszkańców. Próba analizy zależności

Margot Stańczyk-Minkiewicz

Abstract

n/a
Autor Margot Stańczyk-Minkiewicz (WNS / IPol / ZSM)
Margot Stańczyk-Minkiewicz
- Zakład Stosunków Międzynarodowych
Inne wersje tytułuDisfunkcionnality of African states and the level of health security of their inhabitants
Tytuł czasopisma/seriiCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr15
Paginacja479-497
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimbezpieczeństwo zdrowotne, prawa człowieka, państwa dysfunkcyjne, ubóstwo, niedożywienie, dysproporcje społeczne, Afryka Subsaharyjska
Słowa kluczowe w języku angielskimhealth security, human rights, dysfunctional states, poverty, undernourishment, social disproportions, Subsaharian Africa
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.5485
URL https://cywilizacjaipolityka.pl/resources/html/article/details?id=154855
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót