Modernizacja i otwieranie się na świat systemu bankowego Chin

Tomasz Bieliński , Eugeniusz Gostomski

Abstract

Chinese banking system gradually opens to the global economy. The role of foreign banks in People’s Republic of China and activity of Chinese banks abroad is rising. The aims of the paper are to present the evolution and internalization of Chinese banking system and to identify factors that influence this processes. Additionally the paper outlines the challenges facing Chinese banks.
Author Tomasz Bieliński (FE/IIB)
Tomasz Bieliński,,
- Institute of International Business
, Eugeniusz Gostomski (FE/IIB)
Eugeniusz Gostomski,,
- Institute of International Business
Other language title versionsThe opening-up of the Chinese banking system
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol107
Pages179-196
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishsystem bankowy, Chiny, internacjonalizacja
Keywords in Englishbanking system, China, internationalization
Abstract in PolishChiński system bankowy stopniowo otwiera się na świat, tzn. zwiększa się rola banków z kapitałem zagranicznym w kraju i aktywność banków chińskich za granicą. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji systemu bankowego w Chinach z uwzględnieniem jego internacjonalizacji. W artykule dokonano także identyfikacji czynników wpływających na ten proces. Jednym z głównych jest stopniowa liberalizacja przepisów regulujących prawo bankowe. Stosunkowo niski stopień umiędzynarodowienia także powinien być tłumaczony późno przeprowadzonymi reformami systemu bankowego. Dzięki inwestycjom zagranicznym w sektorze bankowym chińskie firmy uzyskują wiedzę, umiejętności i technologie, które umożliwiają im następnie konkurowanie na rynkach międzynarodowych. Czynnikiem sukcesu na rynkach zagranicznych są też relatywnie niskie koszty personalne banków chińskich. Dodatkowym elementem ułatwiającym ekspansję zagraniczną chińskich banków jest też postępujące umiędzynarodowienie innych sektorów gospodarki, a co za tym idzie obecność rodzimych klientów poza granicami ChRL.
DOIDOI:10.26485/SPE/2018/107/10
URL https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/378047.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?