Modernizacja i otwieranie się na świat systemu bankowego Chin

Tomasz Bieliński , Eugeniusz Gostomski

Abstract

Chinese banking system gradually opens to the global economy. The role of foreign banks in People’s Republic of China and activity of Chinese banks abroad is rising. The aims of the paper are to present the evolution and internalization of Chinese banking system and to identify factors that influence this processes. Additionally the paper outlines the challenges facing Chinese banks.
Autor Tomasz Bieliński (WE / IHZ)
Tomasz Bieliński
- Instytut Handlu Zagranicznego
, Eugeniusz Gostomski (WE / IHZ)
Eugeniusz Gostomski
- Instytut Handlu Zagranicznego
Inne wersje tytułuThe opening-up of the Chinese banking system
Tytuł czasopisma/seriiStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Tom107
Paginacja179-196
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku polskimsystem bankowy, Chiny, internacjonalizacja
Słowa kluczowe w języku angielskimbanking system, China, internationalization
Streszczenie w języku polskimChiński system bankowy stopniowo otwiera się na świat, tzn. zwiększa się rola banków z kapitałem zagranicznym w kraju i aktywność banków chińskich za granicą. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji systemu bankowego w Chinach z uwzględnieniem jego internacjonalizacji. W artykule dokonano także identyfikacji czynników wpływających na ten proces. Jednym z głównych jest stopniowa liberalizacja przepisów regulujących prawo bankowe. Stosunkowo niski stopień umiędzynarodowienia także powinien być tłumaczony późno przeprowadzonymi reformami systemu bankowego. Dzięki inwestycjom zagranicznym w sektorze bankowym chińskie firmy uzyskują wiedzę, umiejętności i technologie, które umożliwiają im następnie konkurowanie na rynkach międzynarodowych. Czynnikiem sukcesu na rynkach zagranicznych są też relatywnie niskie koszty personalne banków chińskich. Dodatkowym elementem ułatwiającym ekspansję zagraniczną chińskich banków jest też postępujące umiędzynarodowienie innych sektorów gospodarki, a co za tym idzie obecność rodzimych klientów poza granicami ChRL.
DOIDOI:10.26485/SPE/2018/107/10
URL https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/378047.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?