Filozofie tai chi i praktyczne zastosowanie tai chi (tài jí, 太极)

Zbigniew Landowski

Abstract

The article focuses on determining the proper meanings and writings of the term tai chi, its scope, sources of doctrines and modern interpretations as a holistic system. Based on the discussion of the present literature, the paper exposes the pragmatic aspects of tai chi – as martial arts and self-defense, non-contact sport and a form of healing gymnastics. It also signals issues of the worldview doctrine that are part of the tai chi system. It systematizes concepts, proposes pragmatic definitions of their scope and presents scientific achievements in the field of medical and sports research on tai chi in the 20th and the 21st century.
Author Zbigniew Landowski (FH / IH)
Zbigniew Landowski,,
- Institute of History
Other language title versionsTai Chi philosophy and practical application of tai chi (tài jí, 太极)
Journal seriesRocznik Naukowy /Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego/, ISSN 1730-7953, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol27
Pages161-170
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtai chi, 太极, tài jí, paradygmaty filozoficzne, nurty praktyki
Keywords in Englishtai chi, 太极, tài jí, philosophical paradigms, currents of practice
Abstract in PolishArtykuł koncentruje się na ustaleniu właściwego znaczenia i zapisu terminu tai chi, jego zakresu, źródeł doktryn i współczesnej interpretacji jako systemu holistycznego. Opierając się na omówieniu istniejącej literatury eksponuje aspekty pragmatyczne – jako sztuki walki i samoobrony, bezkontaktowego sportu i formy gimnastyki leczniczej. Sygnalizuje też problematykę doktryny światopoglądowej będącej częścią systemu tai chi. Systematyzując pojęcia, proponuje pragmatyczne określenia ich zakresu i prezentuje osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań medyczno-sportowych dotyczących tai chi w XX i XXXI wieku.
URL http://www.awf.gda.pl/index.php?id=661&articles=689&file=tl_files/nauka/wydawnictwo/rn2017/ROCZNIK_NAUKOWY_2017.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?