Poziom umiędzynarodowienia rynków finansowych w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Magdalena Markiewicz , Magdalena Mosionek-Schweda , Monika Szmelter

Abstract

The aim of this article is to evaluate the degree of internationalization of financial markets in Poland, Czech Republic and Hungary. The analysis covered only selected segments of the financial market, such as capital market, foreign exchange market and derivatives market. In addition, the banking sector of analyzed countries was included in the study, as the involvement of foreign investors in financial operations on the financial market is sometimes derivative of involvement of foreign capital in the banking system of the country. Based on the obtained results it was possible to verify positively thesis stated in the article that the financial market in Poland is the largest financial market among the emerging countries of Central and Eastern Europe as well as the most internationalized.
Author Magdalena Markiewicz (FE / IIB)
Magdalena Markiewicz,,
- Institute of International Business
, Magdalena Mosionek-Schweda (FE / IIB)
Magdalena Mosionek-Schweda,,
- Institute of International Business
, Monika Szmelter (FE / IIB)
Monika Szmelter,,
- Institute of International Business
Other language title versionsThe level of internationalization of financial markets in selected countries of Central and Eastern Europe
Journal seriesStudia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", ISSN 2081-2345, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol20
No3, t. 3
Pages125-139
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishinternacjonalizacja, rynek kapitałowy, rynek walutowy, rynek instrumentów pochodnych, bankowość
Keywords in Englishinternationalization, capital market, foreign exchange market, derivatives market, banking
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena stopnia umiędzynarodowienia rynków finansowych Polski, Czech oraz Węgier. Analizą zostały objęte tylko wybrane segmenty rynku finansowego, takie jak rynek kapitałowy, walutowy oraz pochodnych instrumentów finansowych. Dodatkowo, badaniem został również objęty sektor bankowy w analizowanych krajach, bowiem zaangażowanie inwestorów zagranicznych w operacje finansowe na danym rynku finansowym bywa pochodną zaangażowania kapitału zagranicznego w tym sektorze. Na podstawie otrzymanych wyników pozytywnie zweryfikowano postawioną w artykule tezę, iż rynek finansowy w Polsce jest największym rynkiem finansowym w Europie Środkowej i Wschodniej i jednocześnie najbardziej umiędzynarodowionym. W oparciu o studia literaturowe oraz dane statystyczne dotyczące analizowanych segmentów rynku finansowego wybranych do badania państw, wyliczone zostały wartości wskaźników charakteryzujących poziom umiędzynarodowienia.
URL http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/782_3_1_Markiewicz_i_in.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back