Determinants of the evolution of Asian financial centres

Magdalena Markiewicz

Abstract

Financial centres are places of high level of capital concentration and dynamic activity of financial institutions. The aim of the article is to analyse the development of Asian financial centres and their position in the global financial system by analysing the ranking of the main financial centres in the world. To achieve this goal, specific economic indicators obtained by the Z/Yen Institute and published in a form of a recurring ranking of the key financial centres in the world, namely the Global Financial Centres Index (GFCI), were analysed. The thesis of the article states that contemporary changes in the global financial systems are driven by globalisation and enhanced liberalisation of capital flows in the countries which were not counted among the main global financial centres, but since they have begun to experience dynamic economic growth, they increasingly perform as significant economic actors and places of capital accumulation, trade and transfer. The analysis concerns particularly the financial centres in Hong Kong, Singapore and China (Shanghai, Beijing and Shenzhen), which are influenced greatly by China's active role in the financial market.
Author Magdalena Markiewicz (FE / IIB)
Magdalena Markiewicz,,
- Institute of International Business
Other language title versionsUwarunkowania ewolucji azjatyckich centrów finansowych
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/2
Pages173-185
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishglobalne centrum finansowe, GFCI, Chiny, Singapur, Hongkong
Keywords in Englishglobal financial centre, GFCI, China, Singapore, Hong Kong
Abstract in PolishCentra finansowe to miejsca o wysokiej koncentracji kapitału oraz dynamicznej aktywności instytucji finansowych. Celem artykułu jest analiza rozwoju azjatyckich centrów finansowych w kontekście ich pozycji w globalnym systemie finansowym na podstawie badania struktury rankingowej największych centrów finansowych na świecie. W związku z tak postawionym celem, analizie poddano kryteria i wskaźniki ekonomiczne pozyskane przez Z/Yen Institute w ramach tworzenia rankingu centrów finansowych na świecie - Global Financial Centres Index (GFCI). Teza artykułu stanowi, że współczesne zmiany zachodzące w globalnym systemie finansowym pod wpływem globalizacji i liberalizacji przepływów kapitałowych dotyczą krajów, które nie były centrami finansowymi w wymiarze globalnym, ale odkąd doświadczają wzmożonego wzrostu ekonomicznego, odgrywają coraz bardziej istotną rolę jako miejsca akumulacji i transferu kapitału oraz handlu. Wyniki analizy wskazują, że dotyczy to zwłaszcza takich centrów finansowych, jak Hongkong, Singapur oraz Chiny (Szanghaj, Pekin oraz Shenzhen), których znaczenie wzrasta dzięki aktywnej roli Chin na rynku finansowym.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.055.5636
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2098
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?