Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka stopy procentowej w bankach komercyjnych

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

The interest rate risk hedging is the main reason why banks use derivatives. Interest rates variability affects banks’ interest in derivatives that hedge against interest rate risk and constitute an impulse to transact in these instruments. Banks which decide to undertake such transactions, want them to be the best suited to their needs and investment strategies. While choosing hedging strategies banks try to mitigate negative effects of interest rates fluctuation.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsDerivatives in interest rate risk mitigation in commercial banks
Journal seriesZeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842, (B 9 pkt)
Issue year2013
No60
Pages437-447
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinstrument pochodny, ryzyko, stopa procentowa
Keywords in Englishderivatives, risk, interest rate
Abstract in PolishZabezpieczanie się przed ryzykiem stopy procentowej jest głównym celem stosowania instrumentów pochodnych przez banki. Zmienność stóp procentowych wpływa na zainteresowanie banków instrumentami pochodnymi, zabezpieczającymi przed ryzykiem stopy procentowej i jest bodźcem do zawierania transakcji tymi instrumentami. Banki, decydując się na takie transakcje, dążą do tego, aby odpowiadały one jak najlepiej ich potrzebom i stosowanym przez nie strategiom inwestycyjnym. Wybierając strategie zabezpieczające, banki próbują ograniczyć negatywne efekty działania zmian stopy procentowej.
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-437.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 7.0, 21-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 21-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back