Determinanty finansowania społecznościowego

Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Abstract

Crowdfunding is an increasingly popular form of financing. Access to other forms of capital is often difficult, especially for new-sized entrprises without a history and financial performance. The alternative often becomes crowdfunding. However, due to its specific form, it involves the risk that both investors and originators are not always aware of. The aim of the article is to present and analyze the opportunities and risks associated with the financing of social networking. Research methods used in the work is primarily an analysis and critique of literature and study documents. The analysis shows the advantages and disadvantages associated with the financing of social networking.
Author Angelika Kędzierska-Szczepaniak (FM / DFFR)
Angelika Kędzierska-Szczepaniak,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsDeterminants of crowdfunding
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460 [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (82), cz. 1
Pages613-622
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczność, finansowanie, platforma crowdfundingowa, finansowanie społecznościowe
Keywords in Englishsociety, financing, crowdfunding platform
Abstract in PolishFinansowanie społecznościowe jest coraz popularniejszą formą finansowania. Dostęp do innych form pozyskania kapitału bywa niejednokrotnie utrudniony, szczególnie dla nowych przedsiębiorstw bez historii i wyników finansowych. Alternatywą często staje się finansowanie społecznościowe. Jednak ze względu na swą specyficzną formę, wiąże się ono z ryzykiem, którego zarówno inwestorzy, jak i pomysłodawcy nie zawsze są świadomi. Celem artykułu jest prezentacja i analiza szans oraz zagrożeń związanych z finansowaniem społecznościowym. Metody badawcze wykorzystane w pracy to przede wszystkim analiza i krytyka piśmiennictwa oraz badanie dokumentów. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono zalety i wady związane z finansowaniem społecznościowym.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.4.82/1-51
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/11407.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2019-05-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back