Niezróżnicowana różnica - czyli o tym, jak rynek buduje monowielokulturowe środowisko wychowawcze i kontroluje rozwój tożsamości

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Abstract

n/a
Autor Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (WNS / IPed / ZPO)
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
- Zakład Pedagogiki Ogólnej
Inne wersje tytułuUndifferentiated difference - about it as market builds the monomulticultural educational environment and controls the identity development
Tytuł czasopisma/seriiTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Rok wydania2013
Nr2 (62)
Paginacja33-48
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2013_62_2.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-01-15)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?