Wybrane przykłady sedymentologicznego zapisu zmian paleohydrologicznych jezior na obszarach młodoglacjalnych

Mirosław Błaszkiewicz , Halina Kaczmarek , Wojciech Tylmann , Agnieszka M. Noryśkiewicz

Abstract

n/a
Autor Mirosław Błaszkiewicz
Mirosław Błaszkiewicz
-
, Halina Kaczmarek
Halina Kaczmarek
-
, Wojciech Tylmann (WOiG/IG/KGiGCz)
Wojciech Tylmann
- Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
, Agnieszka M. Noryśkiewicz
Agnieszka M. Noryśkiewicz
-
Inne wersje tytułuSelected examples of sedimentological record of palaeohydrological changes in lakes in young-glacial areas
Paginacja31-35
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
Książka Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 3, 2009, Polish Limnological Society, ISBN 978-83-910381-8-5
Słowa kluczowe w języku polskimpaleohydrologia, sedymentacja jeziorna, litologia osadów, wahania poziomu wody
Słowa kluczowe w języku angielskimpaleohydrology, lacustrine sedimentation, lithology, lake-level change
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?