Współczesna dronosfera. Socjalizacja i uczenie się w globalnej "kulturze czujników"

Hussein Bougsiaa , Lucyna Kopciewicz , Tomasz Nowicki

Abstract

This article explores the figure of the drone and the emerging logics of the ubiquitous, always-on sensor-based monitoring. The arguments presented in the article are not exclusively about drones, but about what is described as “drone logic”: the deployment of ubiquitous, always-on networked sensors for the purposes of automated data collection, processing and response. We examine the social implications of the process which might be called the “droning” of daily interactions across various spheres of social practices such as learning, entertainment, socialization and identity construction. This article offers an insight into the military-inflected rationality of globalization, everydayness and contemporary culture.
Author Hussein Bougsiaa (FSS / IE)
Hussein Bougsiaa,,
- Institute of Education
, Lucyna Kopciewicz (FSS / IE / DPECS)
Lucyna Kopciewicz,,
- Division of Philosophy of Education and Cultural Studies
, Tomasz Nowicki (FSS / IE)
Tomasz Nowicki,,
- Institute of Education
Other language title versionsContemporary dronosphere. Socialization and learning in a global "culture of sensors"
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2016
No4 (76)
Pages7-22
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishdron, społeczeństwo nadzoru, kultura, globalizacja, wojna z terroryzmem, uczenie się
Keywords in Englishdrone, surveillance society, culture, globalization, war against terrorism, learning
Abstract in PolishW artykule autorzy dokonują analizy współczesnej dronosfery i figury drona w kontekście wyłaniającej się logiki wszechobecnego nadzoru i „kultury czujników”. Argumentacja zaprezentowana w artykule nie dotyczy wyłącznie dronów jako maszyn, ale dronizacji jako procesu rozwoju wszechobecnych, stale czuwających, połączonych siecią, sensorów, zaprojektowanych z myślą o automatycznym gromadzeniu i przetwarzaniu danych oraz generowaniu przez system automatycznych odpowiedzi. Analizujmy społeczne implikacje procesów dronizacji w wielu sferach społecznej praktyki, w sferze codziennych interakcji, w nauczaniu, rozrywce, socjalizacji i kształtowaniu się tożsamości. W artykule podejmowany jest również problem zmilitaryzowanej racjonalności właściwej globalizacji, codzienności i współczesnej kulturze.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2016_76_1.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back