Społeczeństwo - tożsamości - obrazy. Kobieta i mężczyzna w czasie pracy i czasie wolnym w przedstawieniach saotomejskiego malarstwa reklamowego

Anita Wasik , Piotr Stańczyk

Abstract

Głównym celem tego tekstu jest przedstawienie części wyników badań nad zjawiskiem saotomejskiego malarstwa reklamowego. Badania były prowadzone z zastosowaniem metod wizualnej analizy dyskursu (ang. visual discourse analysis). W pierwszej kolejności przedstawione zostaną rezultaty kwerendy literatury przedmiotu i podstawowa charakterystyka malarstwa reklamowego w Afryce Zachodniej. W dalszej kolejności będzie omówiona metodologia badawcza, zastosowana do analizy wizualnego dyskursusaotomejskiego malarstwa reklamowego. W zasadniczej części artykułu przedstawione zostaną wyniki analizy empirycznego materiału wizualnego, obejmujące wizualne strategie dyskursywne konstruowania tożsamości w odniesieniu do zjawiska czasu pracy i produkcji, oraz czasu wolnego i konsumpcji, a także płci kulturowej.
Autor Anita Wasik
Anita Wasik
-
, Piotr Stańczyk (WNS / IPed / ZFWiSK)
Piotr Stańczyk
- Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych
Tytuł czasopisma/seriiAfryka, ISSN 1234-0278, e-ISSN 2449-822X, (B 6 pkt)
Rok wydania2017
Nr46
Paginacja95-115
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskimanaliza wizualnego dyskursu, semiotyka wizualna, wyspa Świętego Tomasza, malarstwo reklamowe, sztuka ludowa, projektowanie graficzne, praca, czas wolny, tożsamość
URL http://ptafr.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/Afryka_46_lekki-2.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?