Tendencje w zakresie funkcjonowania platform obrotu na rynku walutowym oraz kapitałowym

Magdalena Mosionek-Schweda , Monika Szmelter

Abstract

The development of the financial markets is closely related to the innovation in methods of concluding financial transactions. The inflow of new investors, who are responsible for increasing in the number of transactions, would not be possible without technological progress in the area of market volume. Among the financial markets, these are the foreign exchange market and capital market that outstand in terms of solutions aimed at facilitating trade to their participants. Their architecture is evolving, causing that beyond the traditional ways of making transaction, investors are also provided with modern channels to carry out financial operations. This paper aims to characterise such new channels and confront them with traditional methods, as well as to show the differences in the functioning of the trading platforms on the foreign exchange market and capital market. Analysis of statistical data on the structure of turnover in both markets and the principles of the largest global trading platform was used as the research method.
Author Magdalena Mosionek-Schweda (FE / IIB)
Magdalena Mosionek-Schweda,,
- Institute of International Business
, Monika Szmelter (FE / IIB)
Monika Szmelter,,
- Institute of International Business
Other language title versionsTendencies in functioning of trading platforms at foreign exchange and capital market
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol50
No4
Pages339-349
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek walutowy, rynek kapitałowy, wielowymiarowe platformy obrotu
Keywords in Englishforeign exchange market, capital market, multilateral traiding facilities
Abstract in PolishRozwój rynków finansowych wiąże się ściśle z innowacjami w zakresie metod zawierania na nich transakcji. Bez postępu technologicznego w obszarze obrotu nie byłby możliwy napływ nowych inwestorów, dzięki którym rośnie wolumen przeprowadzanych transakcji. Wśród rynków finansowych to właśnie rynek walutowy i kapitałowy wyróżniają się pod względem rozwiązań mających na celu ułatwienie handlu ich uczestnikom. Ich architektura obrotu ewoluuje, powodując, że obok tradycyjnych sposobów zawierania transakcji inwestorzy mają do dyspozycji również nowoczesne kanały dostępu do przeprowadzania operacji finansowych. Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki takich kanałów i skonfrontowanie ich z tradycyjnymi metodami oraz pokazanie różnic w zakresie funkcjonowania platform obrotu na rynku walutowym i kapitałowym. Jako metodę badawczą zastosowano analizę danych statystycznych dotyczących struktury obrotów w obu segmentach oraz zasad działania największych globalnych platform obrotu.
DOIDOI:10.17951/h.2016.50.3.339
URL http://journals.umcs.pl/h/article/download/3685/3505
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back