Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

The activity in conditions of credit risk has a specific place in each banks’ performance. There is no way of imagining bank’s functioning on financial services market without its stable development. Moreover, credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently to threat of the whole system and separate banks destabilization. The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsRisk adjusted return on capital in credit risk management in a bank
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol11
No2
Pages161-176
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishkryzys finansowy, ryzyko kredytowe, miara ryzyka, kapitał, zarządzanie, sterowanie, identyfikacja ryzyka, rentowność
Keywords in Englishfinancial crisis, credit risk, risk measure, capital, management, identification of risk, control, rentability
Abstract in PolishDziałalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania banku na rynku usług finansowych bez jego stabilnego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków.Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.42.10
URL http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_2_2013_gwizdala.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back