(Prze)żyć z cukrzycą w szkole

Halina Nowakowska , Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Abstract

During the last decades of the 20th century diabetes type 1 was recognised in younger and youngermembers of European population and today the highest incidence rate is observed between the 10th and14th year of life. It is estimated that all over the world there are about 440 thousand children under15 with a recognised diabetes type 1. Diabetes type 1, as a chronic illness, is a significantly difficultexperience for a child, because it remarkably changes their lifestyle almost in all areas: functioning athome, at school, in relations with peers, as well as in the scope of pursuing passions and interests.Diabetes therapy must be carried out non-stop, through night and day. The key elements of treatingthat illness are numerously performed measurements during the day and night (from eight to 12 times)and recording the level of glycaemia in blood.The subject of our interest are the social school experiences (and to be more exact – the experienceinterpretations) of pupils suffering from diabetes. The method of “pure” netnography was used. Theresearch material used in this study comes from the analysis of posts placed on the internet forum fordiabetes patients – www.mojacukrzyca.org.pl.The reading of the posts of pupils touched by diabetes type 1 indicates their diverse experiences con-nected with daily functioning on the school territory and relations with peers. Those experiences areextremely different, from the ones full of empathy and acceptance from teachers’ and peers’ side to thehostile ones, characterised by negative emotions, e.g. jealousy.
Author Halina Nowakowska
Halina Nowakowska,,
-
, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (FSS/IE/DGP)
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz,,
- Division of General Pedagogy
Other language title versionsTo survive at school with diabetes
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2018
Vol21
No4 (84)
Pages87-97
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishcukrzyca, środowisko szkolne, edukacja diabetologiczna
Keywords in Englishdiabetes, educational environment, netnography
Abstract in PolishW ostatnich dekadach XX wieku w populacji europejskiej cukrzycę typu 1 rozpoznawano u co-raz młodszych osób, dziś najwyższą zapadalność obserwuje się pomiędzy 10. a 14. rokiem życia. Ocenia się, że aktualnie na świecie żyje około 440 tys. dzieci poniżej 15. roku życia z rozpoznaną cukrzycą typu 1. Cukrzyca typu 1, jako choroba przewlekła, jest niezmiernie trudnym doświadczeniem dla dziecka, gdyż znacząco zmienia jego dotychczasowy tryb życia niemal we wszystkich wymiarach: funkcjonowania w domu rodzinnym, w środowisku szkolnym, w relacjach z rówieśnikami, a także w zakresie realizowania pasji i zainteresowań. Terapia cukrzycy musi być realizowana nieustannie, przez całą dobę. Kluczowymi elementami postępowania z tą chorobą są bowiem wielokrotnie wykonywane (od 8 do 12 razy) w ciągu doby pomiary oraz dokumentowanie poziomu glikemii we krwi. Przedmiotem naszego zainteresowania są doświadczenia społeczne (a dokładniej mówiąc interpretacje doświadczeń) uczniów chorujących na cukrzycę w ich środowisku szkolnym. W badaniu została wykorzystana metoda „czystej” netnografii. Materiał badawczy wykorzystany w niniejszym opracowaniu pochodzi z analizy postów zamieszczonych na forum internetowym do diabetyków www.mojacukrzyca.org.pl. Lektura postów uczniów, dotkniętych cukrzycą typu 1, wskazuje na ich zróżnicowane doświadczenia związane z codziennym funkcjonowaniem na terenie szkoły oraz relacjami z rówieśnikami. Doświadczenia te bywają skrajnie odmienne, od pełnych empatii i akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników po wrogie, nacechowane złymi emocjami, np. zazdrością.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/TCE_2018_84_5.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?