Stability of HCT, HGB and RBC values in the Mute Swan (Cygnus olor) blood stored at 4°C and 24°C differs between traditional and multi-parameter automated methods

Marta Trzeciak , Włodzimierz Meissner

Abstract

The objective of this study was to evaluate the influence of time of sample storage, method of analysis, and storage temperature on stability of HCT, HGB, and RBC in avian blood samples. Blood samples from mute swans were stored at 24°C or 4°C. Analyses of HCT, HGB, and RBC were carried out after 5 and 25 hours after collection of blood using both traditional and Cell-Dyn 3700 analyzer methods. Storage temperature had no significant influence on HCT, HGB, and RBC values of mute swan blood. However hematological parameters obtained by the traditional method were significantly lower than the results from the analyzer. Time of storage had a significant influence on values obtained traditionally for HCT, HGB, and RBC, but did not affect results that were obtained by the multi-parameter automated method. These results indicate that the mute swan blood can be stored at both room and refrigerator temperature. However, the analysis should be performed as soon as possible, especially in the case of traditional methods. Reference intervals for this species should always include information about the method used for hemogram determination and time elapsed since the blood collection.
Autor Marta Trzeciak (WB / KEiZK)
Marta Trzeciak
- Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
, Włodzimierz Meissner (WB / KEiZK)
Włodzimierz Meissner
- Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
Tytuł czasopisma/seriiJournal of the Hellenic Veterinary Medical Society, ISSN 1792-2720, (A 15 pkt)
Rok wydania2018
Tom69
Nr3
Paginacja1141-1147
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimAvian blood, Cell-Dyn 3700 analyzer, Mute Swan, storage time, temperature
Klasyfikacja ASJC3400 General Veterinary
DOIDOI:10.12681/jhvms.18887
URL http://dx.doi.org/10.12681/jhvms.18887
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)15
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 15-05-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0; Cytowania Scopus = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.097; Impact Factor WoS: 2018 = 0.068 (2) - 2018=0.141 (5)
Liczba cytowań*1 (2020-05-04)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?