Prawo udziału w referendum w kontekście wolności słowa i prawa wznowienia postępowania sądowego wszczętego podczas kampanii referendalnej

Agnieszka Gajda

Abstract

In this paper, the author has focused on the freedom of speech during the referendum campaign, its limits and the consequences of crossing those limits. She emphasizes the importance of protecting individual rights against unreliable information during the campaign. She considers accelerated referendum proceedings as a mechanism to prevent the negative effects of the dissemination of false information that may affect the outcome of the referendum. She refers to the judgment of the Constitutional Tribunal that confirmed to the possibility of the resumption of referendum procedure and its consequences.
Author Agnieszka Gajda (FLA / DCLPI)
Agnieszka Gajda,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsThe right to participate in a referendum in the context of freedom of expression and the right to resume legal proceedings initiated during the referendum campaign
Journal seriesPrzegląd Prawa Konstytucyjnego, ISSN 2082-1212, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
No2 (54)
Pages115-131
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishprawo udziału w referendum, wolność słowa, kampania referendalna, wznowienie postępowania sądowego
Keywords in Englishright to participate in a referendum, freedom of speech, referendum campaign, resumption of court proceedings
Abstract in PolishAutorka skoncentrowała się na wolności słowa w kampanii referendalnej, na jej granicach oraz na trybie sądowego dochodzenia praw w przypadku przekroczenia tych granic. Podkreśla znaczenie ochrony jednostki przed nierzetelnymi informacjami w toku kampanii. Uznaje przyspieszone postępowanie referendalne za mechanizm umożliwiający zapobieżenie negatywnym skutkom rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, które mogą wpływać na rozstrzygnięcie referendalne. Na tle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które doprowadziło do możliwości wznowienia postępowania w trybie referendalnym, już po przeprowadzeniu głosowania ludowego przedstawia konsekwencje, jakie ono powoduje.
DOIDOI:10.15804/ppk.2020.03.06
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?