Perspektywy wzrostu gospodarczego Polski

Mirosław Jodko

Abstract

An ambitious programme of economic development initiated by Polish government creates an opportunity for both the evaluation of the programme itself and also the evaluation of its feasibility.The challenge facing Poland today lies in the overcoming of the barriers blocking the economic growth and the avoidance of falling into the middle income trap.‘Strategy for Responsible Development’ adopted by the government emphasises the increase in Polish economy innovation. It creates an opportunity for development and an increase in Polish economy international competitiveness.While the analysis of the ‘Strategy...’presented by the government prompts a positive assessment of the adopted economic policy programme, it in no way determines its outcome. The success of the ‘Strategy...’, commonly referred to as the ‘Morawiecki’s Plan’, depends on the consistency in its implementation and effectiveness in addressing external and internal threats.
Author Mirosław Jodko (FE / DMacro)
Mirosław Jodko,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsPerspectives of Poland's economic growth
Pages149-159
Publication size in sheets0.5
Book Grynia Alina (eds.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji: źródła konkurencyjności, 2017, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, ISBN 978-609-95472-8-2
Keywords in Englisheconomic growth, middle income trap, strategy for responsible development
Abstract in PolishZainicjowany przez polski rząd ambitny program rozwoju gospodarczego stwarza okazję zarówno do oceny samego programu, jak i perspektyw jego realizacji. Wyzwaniem stojącym obecnie przed Polską jest przełamanie barier blokujących rozwój ekonomiczny oraz uniknięcie wejścia w pułapkę średniego dochodu. Przyjęta przez rząd „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” kładzie przede wszystkim nacisk na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Stwarza to szansę na rozwój oraz podniesienie konkurencyjności międzynarodowej. Analiza przedstawionej przez rząd „Strategii...” pozwala na pozytywną ocenę przyjętego programu polityki gospodarczej. Nie przesądza to jednak o jej finalnych rezultatach. Powodzenie „Strategii...” - zwanej potocznie Planem Morawieckiego - zależy bowiem przede wszystkim od konsekwencji w jej realizacji oraz skuteczności w przeciwdziałaniu zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?