Założenia konstrukcji syntetycznego wskaźnika koniunktury sektora transportu kolejowego w Polsce

Michał Zajfert , Mirosław Antonowicz , Jakub Majewski , Marcin Wołek

Abstract

The aim of the article is to present a methodology for the construction of a synthetic business cycle indicator in the railway sector in Poland. On the background of business cycle considerations, the previous attempts to present s rail sector in a synthetic form were presented, particularly in terms of liberalization and efficiency for individual EU Member States. The areas included in the indicator were proposed, indicating the need to achieve the optimum between the complexity of its approach and the suitability for management decisions on the rail transport market in Poland.
Author Michał Zajfert
Michał Zajfert,,
-
, Mirosław Antonowicz
Mirosław Antonowicz,,
-
, Jakub Majewski
Jakub Majewski,,
-
, Marcin Wołek (FE / DTM)
Marcin Wołek,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsThe assumptions behind the construction of synthetic business climate indicator in the railway transport sector in Poland
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No74
Pages467-481
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie metodyki budowy syntetycznego wskaźnika koniunktury w sektorze kolejowym w Polsce. Na tle rozważań obejmujących wskaźniki koniunktury przedstawiono dotychczasowe próby syntetycznego ujęcia sektora kolejowego, przede wszystkim w zakresie liberalizacji i efektywności funkcjonowania dla poszczególnych krajów członkowskich UE. Zaproponowano obszary wchodzące w skład wskaźnika, wskazując na potrzebę osiągnięcia optimum między kompleksowością jego ujęcia a przydatnością dla podejmowania decyzji zarządczych na rynku transportu kolejowego w Polsce.
URL http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/206/179
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 26-01-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 26-01-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back