Bliźniaczy deficyt w krajach Unii Europejskiej - weryfikacja empiryczna

Mateusz Bogdański , Krystyna Strzała

Abstract

One of the macroeconomic issues that gained in popularity during the global recession is the problem of the simultaneous occurrence of the budget deficit and the deficit in the current account of the balance of payments, which many economies are facing. Due to this many researchers paid their attention to the twin deficit hypothesis, i.e. the possibility of deficits interactions, and more specifically, the occurrence of Granger causal relationship between the budget deficit and the current account. The purpose of the paper is to verify whether the twin deficit phenomena, occurs in the European Union countries. The results of the research using the cointegration and linear and non-linear Granger causality testing indicate the occurrence of causal Granger type relation in Bulgaria and Ireland. In these two cases we can state that budget deficit does Granger-cause the current account deficit, because the hypothesis of no-causality was rejected. In Latvia the reverse relation exists, i.e. current account deficit does Granger-cause the budget deficit. A long-run relation between deficits has been found for Belgium, Malta, Romania, Hungary and Great Britain, but differently oriented.
Author Mateusz Bogdański (FM)
Mateusz Bogdański,,
- Faculty of Management
, Krystyna Strzała (FM / DE)
Krystyna Strzała,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsTwin deficit in European Union
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3/1
Pages23-33
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishhipoteza bliźniaczego deficytu, kointegracja, przyczynowość według Grangera, przyczynowość nieliniowa, test Diksa-Panchenki, kraje Unii Europejskiej
Keywords in Englishtwin deficit hypothesis, coinegration, Granger causality, nonlinear causality, Diks-Panchenko test, EU countries
Abstract in PolishJednym z zagadnień makroekonomicznych, które zyskało na popularności w czasach globalnej recesji jest problem jednoczesnego występowania deficytu budżetowego oraz deficytu na rachunku bieżącym bilansu płatniczego w wielu gospodarkach. Powoduje to zwrócenie zainteresowania badaczy na hipotezę bliźniaczego deficytu, czyli możliwość interakcji deficytów, a dokładniej ujmując, występowania zależności przyczynowej według Grangera między deficytem budżetowym i na rachunku bieżącym. Celem artykułu jest weryfikacja, czy relacja, nazwana hipotezą bliźniaczego deficytu, występuje w krajach Unii Europejskiej. Wyniki badań z zastosowaniem metod badania kointegracji oraz liniowej i nieliniowej przyczynowości według Grangera wskazują na występowanie zależności przyczynowej typu Grangera skierowanej z deficytu budżetowego na rachunek bieżący w Bułgarii oraz Irlandii, natomiast odwrotnej na Łotwie. Dla Belgii, Malty, Rumunii, Węgier oraz Wielkiej Brytanii stwierdzono występowanie relacji długookresowych, ale o zróżnicowanym ukierunkowaniu.
URL https://wzr.ug.edu.pl/.zif/10_2.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back