When migrant men become more involved in household and childcare duties - the case of Polish migrants in Norway

Magdalena Żadkowska , Natasza Kosakowska-Berezecka , Tomasz Szlendak , Tomasz Besta

Abstract

In our two studies, we focus on egalitarian attitudes towards genderrelations manifested by the readiness to share and actual share ofhousehold duties by Polish migrant couples in Norway, where wecompare their household arrangements with Polish couples inPoland to verify whether the migration to socio-democraticwelfare state country might encourage the use of egalitariancapital within household duties share being advocates of genderequality to other Polish migrants. Our study 1 has showed thatliving in the society with active policies enhancing genderequality within household helps Polish couple sustain equalarrangements regarding their household duties and parental roles.This acceptance is more profound when analyzed through thelenses of advocating for men to be more involved–as showed instudy 2. We thus show the role of cultural factors present in thenew homeland society in fostering such gender egalitarian valuesand practices.
Publication typeIn press (online first, early view)
Author Magdalena Żadkowska (FSS / IPSJ / DSEL)
Magdalena Żadkowska,,
- Division of the Sociology of Everyday Life
, Natasza Kosakowska-Berezecka (FSS / IPsych / DIPGP)
Natasza Kosakowska-Berezecka,,
- Division of Intercultural Psychology and Gender Psychology
, Tomasz Szlendak
Tomasz Szlendak,,
-
, Tomasz Besta (FSS / IPsych / DPPFP)
Tomasz Besta,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
Journal seriesJournal of Family Studies, ISSN 1322-9400, e-ISSN 1839-3543, (N/A 70 pkt)
Issue year2020
Noonline first
Pages1-21
Publication size in sheets1
Keywords in Polishpodział obowiązków domowych, socjologia pary, praktyki rodziny, migracja
Keywords in Englishhousehold duties division, sociology of couple, doing family, migration
ASJC Classification3301 Social Sciences (miscellaneous)
Abstract in PolishW obu badaniach koncentrujemy się na egalitarnych postawach wobec relacji między płciami, przejawiających się gotowością do dzielenia się i faktycznym udziałem w obowiązkach domowych polskich par przebywających na migracji w Norwegii, gdzie porównujemy ich relacje domowe z polskimi parami w Polsce, aby sprawdzić, czy migracja do socjaldemokratycznego państwa opiekuńczego może zachęcać do korzystania z kapitału egalitarnego w ramach podziału obowiązków domowych innych polskich migrantów. Nasze badanie 1 wykazało, że życie w społeczeństwie z aktywnymi politykami wzmacniającymi równość płci w gospodarstwie domowym pomaga polskim parom utrzymać równościowy podział obowiązków domowych i ról rodzicielskich. Akceptacja ta jest głębsza, gdy analizuje się ją przez pryzmat działań na rzecz większego zaangażowania mężczyzn - jak pokazano w badaniu 2. Pokazujemy tym samym rolę czynników kulturowych obecnych w nowym społeczeństwie (goszczącym) w promowaniu egalitarnych wartości i praktyk płciowych.
DOIDOI:10.1080/13229400.2020.1712222
Languageen angielski
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 13-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.696; WoS Impact Factor: 2017 = 1.444 (2) - 2017=1.476 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?