Ewangelia w Sieci. Słowo o katolickim autorytecie nauczania w Wikipedii

Józef Majewski

Abstract

Wikipedia enjoys huge popularity and internet users consider it a great authority. In 2016, its Polish version was visited daily by the average of 1.1 million viewers. People read it looking for information on a variety of subjects, including the doctrine of the Church. The author of the article proposes a thesis that Wikipedia belongs to popular culture and represents authentic, although exceptional virtual entertainment. The author asks about the attitude of the Church to Wikipedia. He also looks for an answer to the question of whether or not Catholic teaching authorities (the bishops forming the Magisterium Ecclesiae, and, subsequently – under the authority of their Holy Orders or canonical mission – priests, deacons, theologians, and catechists) should become Wikipedians and edit articles in Wikipedia.
Author Józef Majewski (FSS / IPSJ / DJM)
Józef Majewski,,
- Division of Journalism and Media
Other language title versionsThe Gospel on the Web: about the Catholic teaching authority in Wikipedia
Journal seriesStudia Paedagogica Ignatiana, ISSN 2299-4890, e-ISSN , (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol20
No5
Pages153-184
Publication size in sheets1.55
Keywords in Polishkościół, katolicki autorytet nauczania, Wikipedia, autorytet Wikipedii, filary Wikipedii, doktryna katolicka, wikipedyści, kultura popularna, zabawa
Keywords in Englishchurch, Catholic teaching authority, Wikipedia, authority of Wikipedia, pillars of Wikipedia, catholic doctrine, Wikipedians, popular culture, entertainment
Abstract in PolishWikipedia cieszy się ogromną popularnością i wielkim autorytetem wśród użytkowników Internetu. Polską wersję Wikipedii w 2016 roku każdego dnia odwiedziło średnio 1,1 mln internautów. Ludzie szukają w niej różnych informacji, w tym wiadomości o doktrynie Kościoła. Autor artykułu stawia tezę, że Wikipedia należy do kultury popularnej i ma charakter autentycznej, choć wyjątkowej wirtualnej zabawy. Autor pyta o stosunek Kościoła do Wikipedii. Szuka też odpowiedzi na pytanie, czy katolickie autorytety nauczania (biskupi, którzy tworzą Magisterium Ecclesiae, a następnie – na mocy święceń lub misji kanonicznej – księża, diakoni, teologowie czy katecheci) winni stawać się wikipedystami i redagować hasła w Wikipedii.
DOIDOI:10.12775/SPI.2017.5.007
URL http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.5.007
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?