Polski Związek Sportowy jako organizacja w teorii pól Fligsteina i McAdama

Dobrosław Mańkowski

Abstract

There is no research on sports organizations as national sport federation in Polish sociology. In this paper I try to describe and show elements from theory and methodology of sociology of organization, which can be used to study national sport federation. Mainly, I use the theory of fields proposed by Neil Fligstein and Doug McAdam (2016). First of all, I point the place of national sport federation in the institutional and law field. Secondly, I draft the framework of organization. Also I point the sub-field of power and other significant relations inside organization. Thirdly, I describe the institutional map of relations of organization at mezo-level its operation.
Author Dobrosław Mańkowski (FSS / IPSJ)
Dobrosław Mańkowski,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Other language title versionsPolish Sport Federation. Draft from sociology of organization
Journal seriesActa Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica, ISSN 0208-600X, e-ISSN 2353-4850, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol65
Pages27-40
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsport, organizacje sportowe, socjologia organizacji, teoria pól, instytucjonalizm
Keywords in Englishsport, sport associations, sociology of organization, theory of fields, institutionalism
Abstract in PolishW polskiej socjologii nie prowadzono badań dotyczących takiej organizacji jak Polski Związek Sportowy. W niniejszym artykule staram się wskazać istotne elementy z zakresu teorii i metodologii socjologii organizacji, które można stosować do badania związku sportowego. Korzystając głównie z teorii pól Fligsteina i McAdama (2016), wskazuję, po pierwsze, na usytuowanie Polskiego Związku Sportowego w polu instytucjonalno-prawnym. Po drugie, odnoszę się do struktury wewnętrznej związku, istniejącego w nim subpola władzy, a także pokazuję szereg innych istotnych zależności istniejących w związku sportowym, takich jak działanie „czynnika ludzkiego” w kreowaniu, zarządzaniu i trwaniu tego związku. Po trzecie, opisuję usytuowanie związku sportowego na mapie instytucjonalnej na mezopoziomie jego działania.
DOIDOI:10.18778/0208-600X.65.03
URL https://doi.org/10.18778/0208-600X.65.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?