Fundusze private equity jako źródło pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

Private equity (PE) funds and venture capital (VC) are investment instru- ments in private, unlisted on Stock Exchange, business usually in medium and in long term. Private equity involves a broader range of financial market and it in- cludes the segments such as venture capital, financing management buyouts (buy-out capital), mezzanine and real estate funds. Private equity in Poland are mainly universal funds, which concern almost every sector of economy, apart from investment in heavy industry, real estate and unethical investment (e.g. harmful to the environment and health, tobacco or military industry). A small percentage may be also include in specialized funds, namely those that focus on one or a few specific sectors (eg . High-tech funds or project-related niche). A key feature for investors are prospects for dynamic growth.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsPrivate equity funds as a source of capital for companies in Poland
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol13
No3, cz. 1
Pages21-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapitał, fundusz, inwestor, instrument finansowy
Keywords in Englishcapital, fund, investor, financial instrument
Abstract in PolishFundusze private equity (PE) oraz venture capital (VC) są instrumentami inwestującymi w prywatne, nienotowane na giełdzie papierów wartościowych przedsiębiorstwa zazwyczaj w średnim i długim okresie. Private equity dotyczy szerszego zakresu rynku finansowego i zawiera w sobie takie segmenty, jak: venture capital, finansowanie wykupów menedżerskich (buy out capital), mezzanine oraz fundusze nieruchomości. PE w Polsce są głównie funduszami uniwersalnymi, czyli dotyczą niemalże wszystkich obszarów gospodarki, z wyjątkiem inwestycji w przemysł ciężki, nieruchomości oraz inwestycje nieetyczne (np. szkodliwe dla środowiska i zdrowia, przemysł tytoniowy czy zbrojeniowy itp.). Niewielki odsetek można także zaliczyć do funduszy specjalistycznych, czyli skupiających się na jednym lub kilku konkretnych sektorach (np. fundusze wysokich technologii lub związane z projektami niszowymi). Kluczową cechą, na którą uwagę zwracają inwestorzy, to perspektywy dynamicznego wzrostu.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2015_3_1_2.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back