Wspólnik spółki osobowej, będący adwokatem bądź radcą prawnym, pełnomocnikiem procesowym tej spółki - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Dominika Mróz-Szarmach

Abstract

n/a
Author Dominika Mróz-Szarmach (FLA / DCivP)
Dominika Mróz-Szarmach,,
- Department of Civil Procedure
Other language title versionsAdvocate or legal advisor - associate of a partnership, attorney ad litem of this partnership - remarks de lege lata and de lege ferenda
Journal seriesPieniądze i Więź, ISSN 1506-7513, (B 5 pkt)
Issue year2016
Vol19
No2
Pages94-113
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishpostępowanie cywilne, prawo handlowe, spółki osobowe, adwokat i radca prawny, pełnomocnik procesowy
Keywords in Englishcivil procedure, commercial law, partnerships, advocate and legal advisor, attorney ad litem
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back