Polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych

Łukasz Dopierała

Abstract

The present article deals with the investment policy of insurance institutions within the framework of unit-linked life insurance as offered within eligible retirement programmes. The issue is presented on the example of individual retirement accounts which in Poland are widely used as a form of voluntary retirement insurance cover. The research conducted shows that in the case of such accounts insurance institutions carry out investment activity chiefly through the creation of insured capital funds managed externally. Th is enables the preparation of a broad range of investment options for individuals eager to assemble retirement savings. At the same time such a construction means that the insured party pays twice over for the management of these financial instruments. The profitability of investments conducted by insurance institutions within the framework of the IKE programme is chiefly dependent on the style and investment strategy of the UFK, while the organisation of the investment process is, in this case, of a lesser significance.
Author Łukasz Dopierała (FE/IIB)
Łukasz Dopierała,,
- Institute of International Business
Other language title versionsThe investment policy of insurance institutions within the framework of individual retirement accounts
Journal seriesUbezpieczenia Społeczne, ISSN 1731-0725, (0 pkt)
Issue year2016
No2
Pages127-147
Publication size in sheets1.00
Keywords in Polishindywidualne konta emerytalne, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, ubezpieczenia, emerytura, polityka inwestycyjna
Keywords in EnglishIKE, UFK, insurance, old-age pension, investment policy
Abstract in PolishNiniejszy artykuł charakteryzuje politykę inwestycyjną zakładów ubezpieczeń w ramach ubezpieczeń na życie typu unit-linked, które oferowane są jako kwalifikowane programy emerytalne. Zagadnienie zostało zaprezentowane na przykładzie indywidualnych kont emerytalnych, które w Polsce są najpowszechniej wykorzystywaną formą dobrowolnego zabezpieczenia emerytalnego. Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku takich kont zakłady ubezpieczeń prowadzą działalność inwestycyjną głównie poprzez tworzenie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zarządzanych zewnętrznie. Umożliwia to przygotowanie szerokiej oferty inwestycyjnej dostępnej dla osób, które chcą gromadzić oszczędności emerytalne. Jednocześnie taka konstrukcja sprawia, iż oszczędzający ponoszą dwukrotną opłatę za zarządzanie aktywami. Dochodowość inwestycji prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych uzależniona jest jednak głównie od stylu i strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, natomiast organizacja procesu inwestycyjnego ma w tym przypadku mniejsze znaczenie.
URL http://www.zus.pl/files/US.Tip%202_2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-06-13)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?