Managing design process. Exploring the differences in and the relationship between the analytical, multiplying and visionary design process

Anna Dziadkiewicz

Abstract

Managing a design process focuses on demonstrating how strategy and designdriven innovation can be made to achieve final product – a project – compatible and coherent with total business strategy.Management of this process explores how design can be used to identification of the presence and experience of an organization, and in doing so, influence how the organization and its brand are expressed and perceived. This article presents literature review and shows the new conception of design management and reason behind their importance in modern business today. The review article is based on a theoretical background.
Author Anna Dziadkiewicz (FM / DMar)
Anna Dziadkiewicz,,
- Department of Marketing
Other language title versionsZarządzanie procesem wzornictwa. Badanie różnic i związków między procesami wzornictwa analitycznego, powielanego i wizjonerskiego
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol63
No2
Pages69-81
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie wzornictwem, projekt, innowacje oparte na wzornictwie, ulepszanie inkrementalne, ulepszanie radykalne, ogólny proces wzornictwa
Keywords in Englishdesign management, project, design-driven innovation, incremental improvement, radical improvement, total design process
Abstract in PolishZarządzanie procesem wzornictwa koncentruje się na zademonstrowaniu, w jaki sposób strategia i oparte na wzorach innowacje mogą osiągnąć produkt końcowy – projekt – kompatybilny i spójny z ogólną strategią biznesu. Zarządzanie tym procesem bada, jak można wykorzystać wzornictwo do ustalenia występowania i doświadczenia organizacji, natomiast czyniąc to wpływa na to, jak jest wyrażana i postrzegana organizacja i jej marka. Artykuł przedstawia przegląd literatury i ukazuje nową koncepcję zarządzania wzornictwem oraz racje leżące dziś u podstaw jego znaczenia w nowoczesnym biznesie. Artykuł przeglądowy opiera się na podstawach teoretycznych.
URL http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_2-2017.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?