Wykorzystanie metod zarządzania strategicznego w kreowaniu polskiej polityki migracyjnej w kontekście zagrożeń związanych z falą migracyjną z Bliskiego Wschodu

Piotr Robakowski , Marlena Robakowska , Anna Tyrańska-Fobke

Abstract

Autorzy w swojej pracy rzucają nowe światło na problem imigracji w wymiarze instytucjonalnym i politycznym. Jako główne zagrożenie związane z masową imigracją z Bliskiego Wschodu przedstawiają fakt niedostosowania procedur i instytucji je stosujących do aktualnej sytuacji. Największe problemy generuje niewłaściwie ujęta polityka migracyjna. Brak jasno określonych celów oraz strategii rozwiązywania problemów potęguje je i doprowadza do wielu nieporozumień. Trudne do oszacowania bywają również skutki niewłaściwychdecyzji politycznych, podejmowanych niejednokrotnie pod wpływem chwili czy nacisku poszczególnych grup społecznych.Na potrzeby niniejszego opracowania autorzy wysunęli zasadnicze pytanie czy za kryzys imigracyjny odpowiedzialni są imigranci czy niewłaściwa polityka migracyjna? Jakie zagrożenia wiążą się bezpośrednio z napływem imigrantów do Europy? Odpowiedź jaka się nasunęła, ujawniła, iż Unia Europejska stała się zakładnikiem własnych procedur i przepisów prawnych, które nie zawsze są dostosowane do obecnej sytuacji. Czyż niekontrolowanej fali imigrantów nie powinno traktować się jako wyzwania z którym powinniśmy sięzmierzyć i jakimi narzędziami powinniśmy się posłużyć?Autorzy proponują jako jedno z rozwiązań wykorzystanie metod zarządzania strategicznego jako narzędzia do zbadania kierunków właściwej polityki. Podejmują się wprowadzenia, szeroko rozpowszechnionej w dziedzinie ekonomii, analizy SWOT na płaszczyznę polskiej polityki migracyjnej. Zakładając jednocześnie, iż określenie silnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z nowym niezrozumiałym zjawiskiem pozwoli na określenie optymalnych rozwiązań. Jest to próba przedstawienia znanego narzędzia analitycznego w zupełnie nowym kontekście dziedziny polityki migracyjnej, który utoruje drogę do nowej jakości prowadzenia polityki migracyjnej. Z pewnością artykuł zainteresuje podmioty bezpośrednio zaangażowane w podejmowanie decyzji w tej materii.
Author Piotr Robakowski (FSS/IPS)
Piotr Robakowski,,
- Institute of Political Sciences
, Marlena Robakowska
Marlena Robakowska,,
-
, Anna Tyrańska-Fobke
Anna Tyrańska-Fobke,,
-
Pages218-222
Publication size in sheets0.00
Book Kuczera Marcin, Piech Krzysztof (eds.): Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, vol. 9, 2017, CreativeTime, ISBN 978-83-63058-70-8, 236 p.
Keywords in Polishkryzys migracyjny, analiza strategiczna, polityka migracyjna, zagrożenia migracyjne
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, ChapterFromConference
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?