Islam i ZSRR. Polityka Bolszewików wobec muzułmanów w okresie kształtowania się państwa radzieckiego

Jakub Potulski

Abstract

Jednym z największych wyzwań rosyjskiej polityki wewnętrznej jest problem zapewnienia wewnętrznej stabilności i integralności terytorialnej. Rosja jest państwem wieloetnicznym i wielokonfesyjnym, które obejmuje swoim zasięgiem wiele różnorodnych grup etniczno-narodowościowych. Zróżnicowanie wewnętrzne Rosji jest efektem długoletniej ekspansji terytorialnej. Od czasu, kiedy wojska moskiewskie w XVI w. zajęły Kazań do państwa moskiewskiego włączone zostały duże grupy wyznawców islamu. We współczesnej Rosji islam zajmuje znaczącą pozycję, będąc religią dużych grup etniczno- -narodowościowych, a w tym Tatarów i Baszkirów. Odrodzenie tradycji islamskich i rosnąca liczba wyznawców islamu powoduje, że władze rosyjskie stoją przed problemem ułożenia stosunków wewnętrznych. Celem artykułu jest ukazanie historycznych wzorów polityki państwa rosyjskiego wobec rosyjskich muzułmanów. Autor artykułu skoncentrował się na analizie problematyki stosunku partii bolszewickiej wobec wyznawców islamu po wybuchu rewolucji październikowej.
Author Jakub Potulski (FSS/IPS/DIRSS)
Jakub Potulski,,
- Division of International Relations and Strategic Studies
Other language title versionsThe Bolshevik and Islam. Russia's politicy towards Islam
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15
Pages230-248
Publication size in sheets0.30
Keywords in PolishRosja, islam, bolszewicy, rewolucja październikowa, polityka religijna
Keywords in EnglishRussia, Islam, Bolshevik revolution, internal stability, religious and political traditions
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.5469
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3061/2488
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Potulski_Jakub_Islam_i_ZSRR_2017.pdf Potulski_Jakub_Islam_i_ZSRR_2017.pdf 1,96 MB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?