Model działań diagnostyczno - resocjalizacyjnych wobec nieletnich w środowisku instytucjonalnym w perspektywie założeń twórczej resocjalizacji

Justyna Siemionow

Abstract

The main point of this article is to indicate the new model of working with adolescents, especially juveniles, in an institutional environment. The model covers diagnose and social rehabiliation assingment. The process of social rehabilitation depends on the internal factors and external factors. The dinamic of this phanomenon corresponds with social, cultural and economical factors. The process of social rehabilitation should be modyfied regulary. It is necessary to keep its high level of effectiveness. The process of social rehabilitation is a conscious and planned treatment of the charge based on the diagnosis, which above all seeks for the charge’s resources, trying to focun on their future. The cognitive-behavioral assumptions establish the theoretical framework for the presented model. The solutions which have been described in this article are convenient for applying them into social rehabiliation process, in institutional environment.
Author Justyna Siemionow (FSS/IE/DSPSR)
Justyna Siemionow,,
- Division of Social Pathology and Social Rehabilitation
Other language title versionsThe new model of diagnosis and social rehabilitation tasks of socially maladjusted young people in institutional environment based on creative social rehabilitation
Journal seriesLubelski Rocznik Pedagogiczny, ISSN 0137-6136, e-ISSN 2449-8327, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol38
No2
Pages205-219
Publication size in sheets0.70
Keywords in Polishnieprzystosowanie społeczne nieletnich, diagnoza resocjalizacyjna, efektywność procesu resocjalizacji
Keywords in Englishsocial rehabilitation process, socially maladjusted, evaluation, effectiveness
Abstract in PolishArtykuł dotyczy nowego modelu działań diagnostycznych i resocjalizacyjnych wobec nieletnich w środowisku instytucjonalnym. Proces resocjalizacji nieletnich ma określone uwarunkowania, a jego przebieg zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Dynamika tego zjawiska pozostaje w ścisłym związku ze zmianami społeczno-kulturowo-ekonomicznymi, jakie pojawiają się w otaczającej rzeczywistości. Koniecznością staje się zatem systematyczne modyfikowanie działań diagnostycznych oraz wychowawczych tak, aby skuteczność prowadzonych oddziaływań była jak najwyższa. Podstawy teoretyczne prezentowanego modelu tworzy koncepcja poznawczo-behawioralna. Proponowane tu rozwiązania są na tyle uniwersalne, że mogą być zastosowane w pracy zespołów wychowawczych funkcjonujących w różnych instytucjach wychowawczych.
DOIDOI:10.17951/lrp.2019.38.2.205-219
URL https://journals.umcs.pl/lrp/article/download/8224/7376
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 10-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?