The impact of the selected determinants of creating entrepreneurship and innovation in EU countries on economic growth

Sylwia Pangsy-Kania , Jadwiga Stobiecka

Abstract

Entrepreneurship is the key to create innovations. Small and medium-sized enterprises play a crucial role in this process. The article analyses the determinants of entrepreneurship included in the Global Entrepreneurship Monitor in relation to the types of innovations implemented by the European Union enterprises and the classification of the European Innovation Scoreboard (EIS) accepted as a standard. Leading countries in the field of innovation are also distinguished by a very high monetary measure of the market value – GDP per capita. Using the variables indicated in the regression models, the k-means cluster analysis was performed three times, distinguishing groups of homogeneous countries in terms of the implementation of these variables. The obtained classifications were compared with the division prepared on the basis of the European Innovation Scoreboard (classification accepted as a standard). The conducted research did not include Luxembourg, which is an unusual observation due to a very high GDP per capita, and Malta, due to the incompleteness of the data concerning that country.
Author Sylwia Pangsy-Kania (FE/IIB)
Sylwia Pangsy-Kania,,
- Institute of International Business
, Jadwiga Stobiecka
Jadwiga Stobiecka,,
-
Other language title versionsWpływ wybranych determinant przedsiębiorczości i innowacji krajów UE na wzrost gospodarczy
Journal seriesUnia Europejska.pl, [Wspólnoty Europejskie], ISSN 2084-2694, (B 11 pkt)
Issue year2018
No2 (249)
Pages30-43
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishGlobal Entrepreneurship Monitor, European Innovation Scoreboard, wieloraka regresja liniowa, analiza skupień
Keywords in EnglishGlobal Entrepreneurship Monitor, European Innovation Scoreboard, GDP per capita, multiple linear regression, k-means cluster analysis
Abstract in PolishPrzedsiębiorczość stanowi klucz do kreowania innowacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w tym procesie. W artykule poddano analizie determinanty przedsiębiorczości uwzględnione w Global Entrepreneurship Monitor w relacji do typów innowacji realizowanych przez przedsiębiorstwa Unii Europejskiej oraz klasyfikacji European Innovation Scoreboard. Państwa wiodące w obszarze innowacji wyróżniają się również bardzo wysoką monetarną miarą wartości rynku, jaką jest PKB na jednego mieszkańca. Wykorzystując zmienne wskazane w modelach regresji przeprowadzono trzykrotnie analizę skupień metodą k-średnich wyodrębniając grupy krajów homogeniczne pod względem realizacji tych zmiennych. Uzyskane klasyfikacje porównano z podziałem opracowanym na podstawie European Innovation Scoreboard (klasyfikacja przyjęta jako standard). Badania prowadzono z pominięciem Luksemburga, który ze względu na bardzo wysokie PKB na jednego mieszkańca jest obserwacją nietypową, oraz Malty - ze względu na niekompletność danych na temat tego kraju.
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 30-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?