Europejski system gwarantowania depozytów (EDIS) jako trzeci filar unii bankowej i jego wpływ na państwa spoza strefy euro - perspektywa Polski

Marcin Borsuk , Kamil Klupa

Abstract

This article focuses on the third pillar of the banking union – European Deposit Insurance Scheme (EDIS). According to the proposed EU regulation from 2015, the scheme is expected to be implemented between 2017 and 2024 and will lead to gradual transfer of funding and responsibility for guaranteeing deposits in the euro area from national to European level. Similar to the entire banking union framework, EDIS is designed for euro area countries, but Poland as a Member State with euro-derogation may participate voluntarily in the formula of close cooperation. This prospect requires a cost-benefit analysis, in particular as regards the asymmetry of rights and obligations of non-euro countries participating in the banking union, and given the incidence of some certain positive effects regardless of the participation in the banking union.
Author Marcin Borsuk (FM/KBiF)
Marcin Borsuk,,
- Department of Banking
, Kamil Klupa
Kamil Klupa,,
-
Other language title versionsEuropean deposit insurance scheme as the third pillar of the banking union and its impact on non-euro countries - Polish perspective
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No1
Pages17-39
Publication size in sheets1.10
Keywords in Polishunia bankowa, gwarantowanie depozytów, Europejski System Gwarantowania Depozytów, EDIS
Keywords in Englishbanking union, deposit guarantees, European deposit Insurance Scheme, EDIS
Abstract in PolishArtykuł został poświęcony trzeciemu filarowi unii bankowej, jakim jest europejski system gwarantowania depozytów. Według przedstawionego w 2015 r. projektu rozporządzenia UE system ten ma być wdrażany w latach 2017–2024 i oznacza stopniowe przenoszenie finansowania i odpowiedzialności za gwarantowanie depozytów w strefie euro z poziomu krajowego na poziom europejski. Podobnie jak cała unia bankowa, tak i system gwarantowania depozytów jest przeznaczony dla krajów strefy euro, ale Polska jako państwo członkowskie objęte derogacją może uczestniczyć w niej dobrowolnie, w formule tzw. bliskiej współpracy. Możliwość ta wymaga dokonania analizy kosztów i korzyści, w szczególności w kontekście asymetrii praw i obowiązków krajów spoza strefy euro uczestniczących w unii bankowej oraz z uwagi na możliwość wystąpienie pewnych pozytywnych efektów nawet w sytuacji pozostawania poza unią bankową.
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/1_2.pdf
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Borsuk_Marcin_Europejski_system_2017.pdf Borsuk_Marcin_Europejski_system_2017.pdf 516,06 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?